Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên/CVC/CVCC QHKH Cá nhân - Hà Nội
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

CV/CVC/CVCC Điều chuyển vốn nội bộ (FTP) - Phòng ALM
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên viên chính Thiết kế mảng Thương hiệu Truyền thông
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài khoản KHDN
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Cao cấp Phê duyệt Tín dụng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Gia Lai

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: ĐăkLăk

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Gia Lai

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Gia Lai

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên viên Định giá và Quản lý Tài sản Đảm bảo
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: ĐăkLăk

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: Gia Lai

Giao dịch viênHOT
- Nơi làm việc: Gia Lai

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên viên Định giá và Quản lý Tài sản Đảm bảoHOT
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên Viên CallCenterHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên Viên Phát triển phần mềm ITHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấpHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Pháp chếHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Cao cấp Phê duyệt Tín dụng Cá nhânHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên thúc đẩy bán Khách hàng Doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hội sởHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụngHOT
- Nơi làm việc: Lào Cai

Chuyên viên Tư vấn Tài chínhHOT
- Nơi làm việc: ĐăkLăk

Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụngHOT
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhânHOT
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhânHOT
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: Kiên Giang

Trưởng Phòng Giao dịch - KV Cần ThơHOT
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Quảng NinhHOT
- Nơi làm việc: Quảng Ninh

Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đồng Nai (Biên Hòa)

Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Đắk Lắk

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quy Nhơn

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
- Nơi làm việc: Đồng Nai (Biên Hòa)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: