Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Kiểm thử
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhân
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Nhân Viên CallCenter
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên ALM
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

NV/CV/CVC/CVCC Tác nghiệp tín dụng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh,Hội sở (Hà Nội),Khu vực Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên Quản lý chất lượng & điều phối dự án
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên phát triển kinh doanh doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Lập trình viên .Net, Java
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhânHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Nhân Viên CallCenterHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên ALMHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

NV/CV/CVC/CVCC Tác nghiệp tín dụngHOT
- Nơi làm việc: Bắc Ninh,Hội sở (Hà Nội),Khu vực Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhânHOT
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên Quản lý chất lượng & điều phối dự ánHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên phát triển kinh doanh doanh nghiệpHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên phân tích nghiệp vụHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Lập trình viên .Net, JavaHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

CVC/CVCC phát triển kinh doanh bán lẻHOT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

CV/CVC/CVCC/Quản lý Xử lý nợ có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Gia Lai,Khu vực Hà Nội,Quảng Ninh,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Long An (Tân An)

Chuyên viên Định giá và Quản lý tài sản bảo đảm
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên IT Help desk
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Chính sách tín dụng
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Phó giám đốc Chi nhánh
- Nơi làm việc: Gia Lai

KSV Hậu kiểm Giao dịch trực tuyến
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

NV/CV Hậu kiểm Giao dịch trực tuyến
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Gia Lai,Khu vực Hà Nội,Quảng Ninh,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Long An (Tân An)

Chuyên viên Định giá và Quản lý tài sản bảo đảm
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên IT Help desk
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh

NV/CV/CVC/CVCC Phát triển kinh doanh Thẻ & NHĐT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

CV/CVC/CVCC Quan hệ khách hàng cá nhân- Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

NV/CV/CVC/CVCC Tác nghiệp tín dụng- Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

Chuyên viên QHKH Cá nhân - Khu vực Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: