Ngân hàng Kiến Long Bạc Liêu Tuyển dụng

kienlongbank-logoNgân hàng KIẾN LONG

KIENLONGBANK BAC LIEU

www.kienlongbank.com
B21 – B23 Lô B, Đường Nội Bộ, Tổ 1, P.3, Tp. Bạc Liêu

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng KIENLONGBANK Chi nhánh Bạc Liêu Tuyển dụng:

Giao dịch viên

Ngân hàng Kiến Long - Kienlongbank
- Làm việc tại: Hà Nội, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Ðồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Ngân hàng Kiến Long - KienLongBank
- Làm việc tại: Bình Dương , Long An, Ðồng Tháp, Bạc Liêu , Hậu Giang