Ngân hàng KIÊN LONG Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Kiên Long Tuyển dụng:

Ngân hàng KIÊN LONG Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trưởng Bộ phận Kế toán Thẻ - Trung tâm Thẻ
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 2. Kiểm soát viên Giao dịch - Trà Vinh (Duyên Hải)
  - Nơi làm việc: Trà Vinh
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 3. Trưởng Bộ phận Quản lý nghiệp vụ kho quỹ - Phòng Kho quỹ
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 4. Giao dịch viên - Vĩnh Long (Bình Minh)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 5. Chuyên viên Báo cáo - P. Kế hoạch tổng hợp
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 6. Trưởng Bộ phận Đầu tư/Chuyên viên Đầu Tư
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 7. Trưởng/Phó Phòng Khách hàng cá nhân ưu tiên - TT. KHCL
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 8. Nhân viên Trung tâm Tài chính vi mô (phụ trách mảng Trả Góp ngày)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 20/02/2022
 9. Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Xem chi tiết
  - Hạn nộp: 15/02/2022
 10. Giao dịch viên - Tây Ninh (Trảng Bàng)
  - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/01/2022
 11. Giao dịch viên - Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 11/03/2022
 12. Giao dịch viên - Tiền Giang (Tp. Mỹ Tho, Cai Lậy)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 13. Chuyên viên hỗ trợ khách hàng chiến lược
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 14. Chuyên viên/Nhân viên Kế toán - Công ty KBA
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 15. Nhân viên/Chuyên viên Xử lý nợ - Khu vực miền Tây
  - Nơi làm việc: Xem chi tiết
  - Hạn nộp: 11/03/2022
 16. Nhân viên/Chuyên viên - Văn phòng đại diện tại TP.HCM
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 19/03/2022
 17. Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm - P. Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 18. Nhân viên Thủ quỹ - ( Quận 6 - TP.HCM)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 19. Nhân viên Thẩm định giá - Công ty KBA
  - Nơi làm việc: Xem chi tiết
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 20. Trưởng Phòng Kinh doanh - Chi nhánh Khánh Hoà (TP.Nha Trang)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
  - Hạn nộp: 11/03/2022
 21. Nhân viên Liên kết bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ - TP.HCM
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 27/02/2022
 22. Ban Giám đốc Phòng Giao dịch
  - Nơi làm việc: Xem chi tiết
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 23. Trưởng Bộ phận Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 24. Giao dịch viên - Kiên Giang (Rạch Giá, An Minh, Tân Hiệp).
  - Nơi làm việc: Xem chi tiết
  - Hạn nộp: 30/03/2022
 25. Nhân viên/Chuyên viên Thiết kế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 26. Nhân viên Tư vấn khách hàng - Bến Tre (Ba Tri)
  - Nơi làm việc: Bến Tre
  - Hạn nộp: 27/02/2022
 27. Trưởng Bộ phận/ Chuyên viên - Phòng Marketing
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/03/2022
 28. Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - P. Kiểm soát nội bộ
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 29. Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Trung tâm Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Xem chi tiết
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 30. Nhân viên Tư vấn khách hàng - TP.HCM
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 31. Trưởng phòng/Trưởng bộ phận/ Kiểm toán viên tại Phòng Kiểm toán nội bộ
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 32. Ban Giám đốc Chi nhánh
  - Nơi làm việc: Xem chi tiết
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 33. Chuyên viên Tín dụng - TP.HCM
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 19/03/2022
 34. Nhân viên/ Chuyên viên Vận hành hệ thống và Khai thác dữ liệu - Công nghệ thông tin - TP.HCM
  - Nơi làm việc: Xem chi tiết
  - Hạn nộp: 14/02/2022
 35. Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng - Trà Vinh (H. Càng Long)
  - Nơi làm việc: Trà Vinh
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 36. Nhân viên Tín dụng - Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 11/03/2022
 37. Nhân viên Tín dụng - Bình Định (Quy Nhơn, Tam Quan)
  - Nơi làm việc: Bình Định
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 38. Nhân viên Tín dụng - Vĩnh Long (Tp. Vĩnh Long, Trà Ôn)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 39. Nhân viên Tín dụng - Bến Tre (Tp. Bến Tre, Ba Tri)
  - Nơi làm việc: Bến Tre
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 40. Nhân viên Bảo vệ - Long An (Đức Hoà)
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 41. Nhân viên Tín dụng - Tiền Giang (Cai Lậy)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 42. Nhân viên Tín dụng - Trà Vinh
  - Nơi làm việc: Trà Vinh
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 43. Nhân viên Tín dụng - Long An (Bến Lức, Đức Hoà, Cần Giuộc)
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 44. Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng - Long An (Bến Lức)
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 45. Nhân viên Bảo vệ - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 11/03/2022
 46. Nhân viên Tín dụng - Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
  - Hạn nộp: 11/03/2022
 47. Nhân viên Tín dụng - Khánh Hoà (Nha Trang, Cam Ranh)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
  - Hạn nộp: 14/03/2022
 48. Nhân viên Bảo vệ - Lâm Đồng, Bình Định (An Nhơn)
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 19/03/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: