Việc làm Tây Ninh

Việc làm Tây Ninh Hôm Nay

bachhoaxanh-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đắk Lắk
bachhoaxanh-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đắk Lắk
bachhoaxanh-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đắk Lắk
bachhoaxanh-amp
Bến Tre, Hậu Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Lâm Đồng
bachhoaxanh-amp
Bến Tre, Hậu Giang, TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk
shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
coopmart-amp
Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Hà Nội
eximbank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
shb-amp
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Lào Cai
vib-amp
Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Huế, Thái Bình, Phú Thọ
pvcombank-amp
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Nam Định
mbbank-amp
Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La
kienlongbank
Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Nam
dongabank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Quảng Nam, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình
coopmart-amp
Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh
shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
dienmayxanh-amp
Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Khánh Hòa
dienmayxanh-amp
Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Hà Nội, Gia Lai, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nam Định, Phú Thọ, Yên Bái
tgdd-amp
Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đắk Lắk
tan-tam-tuyen-dung
Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Hà Nam, Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Bình

Tuyển dụng nhanh Tây Ninh

Tuyển nhân viên bán hàng tại siêu thị coopmart Tây Ninh ( 576 CMT8 p3)
Nam Nữ
Làm việc theo ca xoay 8t
1 tuần được off 1 ngày trừ T7 và CN
Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng nhóm
Thu nhập chủ động trên 8tr/tháng
Hồ sơ: đơn xin việc,sơ yếu lý lịch, cmnd và sổ hộ khẩu photo công chứng
Lh:0942916196
Xem thêm
ỨNG TUYỂN

GHTK – VIỆC LÀM TÂY NINH

NHÂN VIÊN BƯU CỤC tại Bến Cầu, Gò Đâu, Phước Đông, Trảng Bàng…

Quyền lợi
+ MỨC LƯƠNG HẤP DẪN: 6.000.000 – 9.000.000 ++/tháng
+ Được đảm bảo về các chế độ BHXH – Phép năm – Thưởng lễ tết

YÊU CẦU:
+ Sinh năm 1993 – 2000
+ Tốt nghiệp: Trung Cấp, Cao Đẳng – Đại Học

BẠN SẼ:
+ Tiếp nhận, kiểm soát hàng hoá từ kho nguồn gửi về
+ Phân công công việc cho đội ngũ nhân viên giao nhận
+ Đối soát hàng hoá và tiền thu hộ sau mỗi ca làm việc.
+ Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc

Xem thêm

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
– Gửi CV tại: duhh@ghtk.co (mình sẽ liên hệ CV đạt yêu cầu)
– Liên hệ trực tiếp :0292.2222.013

ỨNG TUYỂN
TDN 62

:

1./ Nhân Viên Sinh Quản
Yêu Cầu:
-Biết Tiếng hoa, biết sử dụng vi tính
– Ưu Tiên có kinh nghiệm Sinh Quản
Qua tết nhận việc (Mức lương thoả thuận)

2./ Nhân viên phòng thí nghiệm
Yêu Cầu:
– Biết sử dụng vi tính
– Ưu tiên có kinh nghiệm

3./ 5 Cán Bộ Chuyền
Yêu Cầu: Có kinh nghiệm quản Chuyền giày

4./ 100 Công nhân hành chính
Yêu Cầu: Có sức khoẻ, siêng năng, chăm chỉ
Thu Nhập Từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

Xem thêm

Địa Chỉ: 116, Quốc lộ 22B, Cụm CN Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh.
Bạn nào có nhu cầu tìm việc làm vui lòng liên hệ: 0974322806 Hoặc 0386534420

ỨNG TUYỂN

[Tây Ninh] CTY MTV CHÍNH HỒNG TUYỂN CÔNG NHÂN

1. TUYỂN XƯỞNG TRƯởNG NGÀNH GIA CÔNG ĐẾ GIÀY (Có kinh nghiệm chiêú xạ, dán đế, quét keo, mài đế,…..) LƯơNG TỪ 15 triệu- 20 triệu/tháng

2.TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NGÀNH ĐẾ GIÀY (TUYỂN GẤP)
– Ưu tiên có kinh nghiệm dán đế giày
– Lương từ 6 triệu trở lên (theo năng lực)
– Lương tháng thứ 2 xem năng lực sẽ tăng lương phù hợp .
– Chế độ, BHXH đầy đủ

Xem thêm

– Anh/chị liên hệ phỏng vấn vui lòng gọi điện thoại trực tiếp qua SDT/ZALO: 037 546 6543 (gặp Hiền)
– Địa chỉ: ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

ỨNG TUYỂN
Xem thêm
ỨNG TUYỂN

Man.coffee Tuyển Dụng:

1. Nhân viên nữ phục vụ quán cafe

Thời gian làm việc: 8 tiếng
Ca : 6h đến 14h
Ca : 14h đến 22h
Ca : 8h đến 12h và 18h đến 22h
Yêu cầu: ngoại hình ưa nhìn,nhanh nhẹn
Lương: thoả thuận

2. Nhân viên thời vụ tết

Lương : 20k/ tiếng

Xem thêm

194 Lạc Long Quân, Khu Phố 3, Phường 4, TP Tây Ninh (Đối diện Karaoke Bạch Yến 2)

Liên hệ : 0931.203.205, 0977424148 gặp Mr Khương

ỨNG TUYỂN