Bách Hóa Xanh Tây Ninh Tuyển dụng

bach-hoa-xanhSiêu thị Bách Hóa Xanh

vieclam.thegioididong.com

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Siêu thị Bách Hóa Xanh Tây Ninh Tuyển dụng:

Nhân viên Thu Ngân

Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
- Làm việc tại: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang

Bách Hóa Xanh Tuyển Nhân viên Bảo vệ

Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
- Làm việc tại: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang

Bách Hóa Xanh Tuyển Nhân viên Bán Hàng

Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
- Làm việc tại: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang