Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng:

NCB Bank Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ - Phòng Sản phẩm chính sách - Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 2. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp - Phát triển Sản phẩm Huy động - Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 3. Trưởng bộ phận Phát triển Sản phẩm Tín dụng - Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 4. Thư ký - Văn phòng Ban Điều hành Hà Nội
 5. CV/CVC/CVCC Phát triển Dự án Hà Nội
 6. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán - Khối Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh,Hà Nội
 7. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Khối Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Bình Dương,Đồng Nai,Long An,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Cà Mau,Đà Nẵng,Hậu Giang,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế
 8. Trưởng phòng - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành Hà Nội
 9. Trưởng Phòng - Phòng An Ninh Bảo Mật - Khối Công Nghệ Hà Nội
 10. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ người dùng (PC Care) - Khối Công nghệ Hà Nội
 11. Chuyên viên Kế hoạch và Quản lý Kinh doanh - Khối Khách hàng lớn Hà Nội
 12. Trưởng phòng - Phòng ALM - Khối Quản trị Tài chính Hà Nội
 13. Trưởng phòng - Phòng Quản lý hiệu suất -Khối Quản trị tài chính Hà Nội

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân hàng Quốc Dân

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận