Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng:

NCB Bank Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh
 2. Trưởng bộ phận Phát triển Sản phẩm Tín dụng - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 3. Chuyên viên Cao cấp - Trung tâm Bancassurance - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Cao cấp - Phòng Dịch vụ nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 5. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kinh doanh ngoại hối tiền tệ Miền Bắc - Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 6. Chuyên viên - Bộ phận Hậu kiểm - Phòng Quản lý Dịch vụ Khách hàng và Chất lượng - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh,Hưng Yên,Quảng Ninh,Đồng Nai
 7. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội
 8. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ - Phòng Sản phẩm chính sách - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 9. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp - Phát triển Sản phẩm Huy động - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 10. Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
 11. Giao dịch viên - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Đà Nẵng,Thừa Thiên Huế
 12. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý và cảnh báo nợ sớm - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 13. Chuyên viên Thanh toán Quốc tế - Trung tâm Thanh toán - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: