Nguyễn Kim Đà Nẵng Tuyển dụng

ỨNG TUYỂN:

nguyenkim amp

Siêu thi Điện máy Nguyễn Kim

www.nguyenkim.com
46 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng Tuyển dụng:


Xin lỗi! Hiện chưa có Thông tin Tuyển dụng. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi nhận được thông tin


Xem Thêm: Việc làm Đà Nẵng


Nguyễn Kim Tuyển dụng:

Xin lỗi! Hiện chưa có Thông tin Tuyển dụng. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi nhận được thông tin