OceanBank Tuyển Giao Dịch Viên

Ngân hàng OCEANBANK Tuyển dụng:

GIAO DỊCH VIÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện các nghiệp vụ huy động tiền gửi, phát hành thẻ, các nghiệp vụ NHĐT như: Internet Banking; SMS; HomeBanking…..và cung cấp các sản phẩm dich vụ của OceanBank.
 • Hoạch toán nhận vốn đầu ngày, chuyển vốn cuối ngày
 • Hoạch toán kết chuyển số dư cuối ngày về Hội sở
 • Chuyển tiền trong nước (đẩy điện về Hội sở)
 • Thực hiện chi, báo cáo, hạch toán Western Union
 • Thực hiện chấm và đối chiếu sao kê các số liệu kế toán cuối tháng với Kiểm soát viên
 • Chăm sóc khách hàng
 • Thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần, bảo vệ thương hiệu của OceanBank
 • Nghiên cứu, đề xuất các nghiệp vụ phù hợp với các yêu cầu của địa bàn hoạt động.
 • Các công việc khác do Quản lý bộ phận Giao dịch, Trưởng, Phó Phòng Kế toán, kho quỹ giao

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành tài chính/kế toán
 • Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý
 • Phối hợp làm việc theo nhóm tốt
 • Ưu tiên có kinh nghiệm giao dịch với khách hàng
 • Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt
 • Chủ động, độc lập trong công việc
 • Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác giao dịch

HỒ SƠ:

 • 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload tại oceanbank.vn) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

Mạo Khê – Quảng Ninh
guest
0 Bình Luận