PNJ Tuyển dụng dụng Tháng 8/2023

PNJ Tuyển dụng:

PNJ Tuyển dụng dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

TƯ VẤN VIÊN - BA ĐỒN, QUẢNG BÌNH
Quảng Bình 7 Tr - 12 Tr VNĐ 20/09/2023

Chuyên viên cao cấp - Thiết Kế Cơ Điện (MEP)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường (Market Research)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Phụ cấp Thưởng Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Senior Marketing Executive
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 03/09/2023

SENIOR MARKETING MANAGER (CAN THO)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Cần Thơ Lương thỏa thuận 04/09/2023

Quản Lý Cao Cấp Marketing (Cần Thơ)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Cần Thơ Lương thỏa thuận 03/09/2023

Senior Trade Marketing Executive
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

TƯ VẤN VIÊN - TÂN AN (LONG AN)
Bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Thưởng Long An Cạnh Tranh 26/09/2023

NHÂN VIÊN AN NINH - TX QUẢNG TRỊ
Quảng Trị 7 Tr - 9 Tr VNĐ 15/09/2023

NHÂN VIÊN AN NINH - NĂM CĂN (CÀ MAU)
Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Cà Mau 5 Tr - 7 Tr VNĐ 12/09/2023

Tư vấn viên - Hồng Ngự, Sa Đéc (Đồng Tháp); Vĩnh Long, Bình Minh (Vĩnh Long); Duyên Hải (Trà Vinh); Chợ Mới (An Giang)
Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang 6 Tr - 9 Tr VNĐ 12/09/2023

Cửa hàng Trưởng - Thoại Sơn, Chợ Mới (Cửa hàng mở mới)
Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục An Giang Cạnh Tranh 05/12/2023

QUẢN LÝ CUNG ỨNG - TP ĐÀ NẴNG
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đà Nẵng Lương thỏa thuận 29/09/2023

TƯ VẤN VIÊN - HCM (Q.1, CỦ CHI, HÓC MÔN)
Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 28/09/2023

CHUYÊN VIÊN DỰ BÁO - PHÂN TÍCH HÀNG HOÁ
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Đồng phục Hồ Chí Minh 8 Tr - 25 Tr VNĐ 12/08/2023

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Đồng phục Hồ Chí Minh 8 Tr - 25 Tr VNĐ 12/08/2023

[PNJ BẾN LỨC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Đồng phục Long An 8 Tr - 25 Tr VNĐ 12/08/2023

[HÀ NỘI ] CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG ĐA KÊNH (Omni channel)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hà Nội 14 Tr - 15 Tr VNĐ 31/08/2023

Chuyên viên Mua hàng (Kinh doanh Vàng)
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Chuyên viên cao cấp Kiểm tra chất lượng
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 01/09/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Marketing (ngành hàng Vàng)
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Cải Tiến & Tối Ưu Hóa (Product Owner/Business Analyst)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Rủi Ro (Risk Management)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu (Demand Analyst)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Dự Báo (Demand Planner)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Cửa Hàng Trưởng - Tây Ninh
Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Tây Ninh 15 Tr - 20 Tr VNĐ 31/08/2023

[BÌNH DƯƠNG] TƯ VẤN VIÊN - THỦ DẦU MỘT
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Bình Dương Lương thỏa thuận 31/08/2023

[CẦN THƠ] -CHUYÊN VIÊN MARKETING
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Cần Thơ Lương thỏa thuận 13/09/2023

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Đồng phục Hồ Chí Minh 8 Tr - 25 Tr VNĐ 15/08/2023

TƯ VẤN VIÊN - BÌNH SƠN, QUẢNG NGÃI
Quảng Ngãi 7 Tr - 12 Tr VNĐ 13/09/2023

[HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC & QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT (KPIS)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hà Nội Lương thỏa thuận 20/08/2023

TƯ VẤN VIÊN TRỰC TUYẾN - SALES ONLINE
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 30/09/2023

Chuyên viên Quản trị vận hành và rủi ro
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2023

TƯ VẤN VIÊN - DUY XUYÊN, QUẢNG NAM
Quảng Nam 7 Tr - 15 Tr VNĐ 07/09/2023

TƯ VẤN VIÊN - TÂY SƠN, BÌNH ĐỊNH (CỬA HÀNG MỚI)
Bình Định 7 Tr - 15 Tr VNĐ 07/09/2023

TƯ VẤN VIÊN - DIÊU TRÌ, BÌNH ĐỊNH (CỬA HÀNG MỚI)
Bình Định 7 Tr - 15 Tr VNĐ 07/09/2023

CỬA HÀNG TRƯỞNG - TP ĐÀ NẴNG
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đà Nẵng 12 Tr - 25 Tr VNĐ 15/09/2023

QUẢN LÝ KINH DOANH - (ASM) ĐÀ NẴNG
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đà Nẵng Lương thỏa thuận 30/09/2023

Chuyên Viên Phát Triển Năng Lực & Vận Hành Kinh Doanh (Trainer & Business Supporter)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh 15 Tr - 18 Tr VNĐ 31/08/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Kinh Doanh (Senior Business Operation)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Marketing (Senior Assistant Brand Manager)
Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023

[PNJ QUẬN 12] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Đồng phục Hồ Chí Minh 8 Tr - 25 Tr VNĐ 18/08/2023

[PNJ QUẬN 1] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Đồng phục Hồ Chí Minh 8 Tr - 25 Tr VNĐ 20/08/2023

[PNJ GÒ VẤP] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)
Máy tính xách tay Bảo hiểm Du Lịch Đồng phục Hồ Chí Minh 8 Tr - 25 Tr VNĐ 10/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: