PVcomBank Tây Ninh Tuyển dụng

PVcomBank-logoNgân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

PVCOMBANK

www.pvcombank.com.vn
1047 Đường Cách mạng tháng 8, phường Hiệp Ninh,Tp. Tây Ninh

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Tây Ninh Tuyển dụng:

PVcomBank Tây Ninh Tuyển Giao dịch viên

Ngân hàng Đại Chúng - PVcomBank
- Làm việc tại: Tây Ninh

PVcomBank Tuyển Cộng tác viên Bán hàng

Ngân hàng Đại Chúng - PVcomBank
- Làm việc tại: Toàn hệ thống trên Cả nước