SamSung Tuyển dụng Tháng 03/2022

Samsung Tuyển dụng:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Power System Design Engineer (Mảng New Computing)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 2. Hardware PCB Design Engineer (Mảng New Computing)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 3. System Structure Design Engineer (Mảng New Computing)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 4. SVMC - TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LẬP TRÌNH PHẦN MỀM TẠI HÀ NỘI
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 5. RU High Level Designer (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 6. Base Station Filter Designer (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 7. Power Amplifier Designer (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 8. Algorithm Developer (DPD) (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 9. Transceiver RF Designer (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 10. Power Development Designer (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 11. LTE & 5G NR Radio Unit FW Design/Implementation Expert (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 12. 4G/5G RU/MMU FPGA Design and Implementation Engineer (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 13. Development Verification (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 14. PCB CAD Engineer (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 15. Mechanical Engineer (Mảng Network Hardware)
  - Công ty: SVMC - Miền Bắc - Hà Nội
 16. Designer
  - Công ty: SEVT - Miền Bắc - Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

 • Không thu bất kỳ chi phí nào
 • Fanpage tuyển dụng của Samsung: Facebook.com/tuyendungssvn/
 • Website tuyển dụng của Samsung: www.samsungcareers.com.vn