SamSung Tuyển dụng

SAM SUNG VIỆT NAM

www.samsungcareers.com.vn

Tuyển dụng Tháng 05/2019

SamSung Tuyển dụng:

1. KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SVMC

– Ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm liên quan tới phát triển và kiểm tra phần mềm trên điện thoại di động
– Làm việc tại: HÀ NỘI

2. KHỐI SẢN XUẤT CỦA SEV/SEVT

– Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư tự động hóa, Kinh nghiệm liên quan tới sản xuất linh kiện điện tử.
– Nơi làm việc: SEV(BẮC NINH) hoặc SEVT(THÁI NGUYÊN)

3. HỔ TRỢ SẢN XUẤT

– Phòng mua hàng, Kế hoạch sản xuất, Nhân sự, Hành chính, Tài chính, Vận chuyển, Hệ thống mạng, . . .
– Nơi làm việc: BẮC NINH, THÁI NGUYÊN

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: www.samsungcareers.com.vn