SamSung Tuyển dụng Tháng 07/2023

Samsung Tuyển dụng:

SamSung Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN CỨU HỎA (FIREFIGHTER)
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
 2. DINH DƯỠNG VIÊN
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
 3. Radio Unit Engineering Manager (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 4. CHUYÊN GIA TƯ VẤN TÂM LÝ
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
 5. PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
 6. Radio Unit High Level Design (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 7. Hardware R&D Leader (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 8. Senior Software Engineer, Media Codec/Processing
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 9. Staff Software Engineer, Image Processing
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 10. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
 11. Base Station Filter Designer (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 12. Algorithm Developer (DPD) (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 13. Transceiver RF Designer (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 14. Power Development Designer (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 15. LTE & 5G NR Radio Unit FW Design/Implementation Expert (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 16. 4G/5G RU/MMU FPGA Design and Implementation Engineer (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 17. Development Verification (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 18. PCB CAD Engineer (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội
 19. Mechanical Engineer (Mảng Network Hardware)
  SRV - Miền Bắc - Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

 • Không thu bất kỳ chi phí nào
 • Website tuyển dụng của Samsung: www.samsungcareers.com.vn