SCB Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng SCB Tuyển dụng:

SCB Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Mũi Né, Gia Lai, Đak Lak
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 2. [Vững Sự Nghiệp - Chắc Tương Lai] Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 3. [Vững Sự Nghiệp - Chắc Tương Lai] Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 4. [Vững Sự Nghiệp - Chắc Tương Lai] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 5. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ
 6. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 7. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Xây dựng và Phát triển Sản phẩm Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở
 8. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 9. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 10. Nhân viên Kế toán Tổng hợp
  - Nơi làm việc: Hội sở
 11. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Quận 1, Quận 3
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 12. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận 1, Quận 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 13. Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Thúc đẩy bán Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 14. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Hải Dương
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 15. Chuyên viên / Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp (Đồng Nai, Vũng Tàu, Gia Lai)
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 16. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 17. Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng cao cấp - Khu vực Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 18. Nhân viên Quản trị Nguồn vốn
  - Nơi làm việc: Hội sở; Hồ Chí Minh
 19. Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 20. Giám đốc Tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân – Khu vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 21. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 22. Nhân viên Hỗ trợ Cho vay Dự án liên kết
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 23. Nhân viên Soạn thảo Hồ sơ Tín dụng Khách hàng Cá nhân - Hội Sở
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 24. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 25. Giám đốc Phòng Khách hàng Cá nhân - Trà Vinh
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 26. Giao Dịch Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hội Sở
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 27. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - An Giang
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 28. Giao Dịch Viên - Khu Vực Long An
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 29. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 30. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 31. Back-End Developer (Python/ Java/ C#/ Golang)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 32. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực An Giang, Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 33. Giám Đốc Chi Nhánh - Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 34. Middle/Senior Front-end Developer (ReactJS)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 35. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hội Sở
  - Nơi làm việc: Hội sở
 36. Hội Sở - Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở
 37. Chuyên viên Chính Quản lý Nhân tài và Phát triển tổ chức
  - Nơi làm việc: Hội sở
 38. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Và Vận Hành Sau Giải Ngân
  - Nơi làm việc: Hội sở
 39. Nhân Viên/Chuyên Viên Phát Triển Kỹ Thuật Thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở
 40. Chuyên Viên/Nhân Viên Vận Hành Kỹ Thuật Thẻ (ATM/POS)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 41. Chuyên viên Xây dựng và Phát triển Chương trình Đào tạo
  - Nơi làm việc: Hội sở
 42. Chuyên Viên Giám Sát Kế Hoạch Tài Chính Toàn Hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở
 43. Nhân Viên Hệ thống Thông tin Quản lý
  - Nơi làm việc: Hội sở
 44. Chuyên Viên/Nhân Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh Vùng - Vùng 05
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 45. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 46. Chuyên Viên Chính Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc: Hội sở
 47. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Bến Tre
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 48. Chuyên viên Tổ chức sự kiện
  - Nơi làm việc: Hội sở
 49. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hội Sở
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 50. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 51. Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Open Banking
  - Nơi làm việc: Hội sở
 52. Chuyên Viên/Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 53. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 54. Chuyên Viên/Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 55. Chuyên Viên/Nhân viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 10
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 56. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 57. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 11, Củ Chi, Hóc Môn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 58. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 11
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 59. Business Analyst
  - Nơi làm việc: Hội sở
 60. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu vực Quận 1, 5, 6, Bình Tân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 61. Chuyên Viên/Nhân Viên Hỗ Trợ Cho Vay Dự Án Liên Kết - KV HCM
  - Nơi làm việc: Hội sở
 62. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hội sở
 63. Nhân Viên Thông Tin Ngân Hàng Nhà Nước - Fresher
  - Nơi làm việc: Hội sở
 64. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Vùng 08
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 65. CV/NV Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở
 66. CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
  - Nơi làm việc: Hội sở
 67. Chuyên Viên/Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Manual/Automation)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 68. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 69. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 70. Chuyên Viên Chính Hệ Thống Báo Cáo Quản Trị - Management Report Specialist
  - Nơi làm việc: Hội sở
 71. Mobile iOS Developer
  - Nơi làm việc: Hội sở
 72. Nhân viên Vận hành CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hội sở
 73. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 74. Giao Dịch Viên - Khu Vực Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 75. Chuyên Viên Chính Chính Sách Tiền lương và Phúc lợi
  - Nơi làm việc: Hội sở
 76. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 77. Giao Dịch Viên - Khu Vực Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức, Cái Bè, Trà Vinh, Trà Ôn, Vũng Liêm, Vĩnh Long, Sa Đéc, Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 78. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách
  - Nơi làm việc: Hội sở; Hồ Chí Minh; Hà Nội
 79. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 80. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 81. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 82. Giao Dịch Viên - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 83. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 84. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 85. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 86. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hải Phòng, Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 87. Chuyên Viên / Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 88. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 89. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 90. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: