SCB Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng SCB Tuyển dụng:

SCB Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai
  -Nơi làm việc: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN
 2. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 3. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 4. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 5. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai
  -Nơi làm việc: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN
 6. SCB - CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH CHO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TỪ UEF
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 7. Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 8. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm - KV HCM (Quận 5)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 9. Giao Dịch Viên - KV Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 10. [SCB x UEF] ỨNG TUYỂN NGAY - VIỆC LÀM TRONG TẦM TAY
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 11. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 12. Giao Dịch Viên - KV Quận 1,Quận 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 13. Giám Đốc Hub Thẻ Và Cho Vay Tín Chấp/Bất Động Sản - Hà Nội
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HÀ NỘI
 14. Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Thẻ & Ngân Hàng Số
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 15. Chuyên Viên Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng (Customer Experience Management Specialist)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 16. Giám Đốc Quản Lý Kĩ Thuật Thẻ
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 17. Chuyên Viên/Nhân Viên Đối Tác Nhân Sự (HRBP)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 18. Nhân Viên Quản Trị Hành Chính Vùng
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ; KHU VỰC TÂY NAM BỘ
 19. Business Analyst
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 20. Giám Đốc Chi Nhánh
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 21. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận 1, 3, 5, 10
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 22. Chuyên Viên Phát Triển Năng Lực Bán (Sales Capability Development Specialist)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 23. Trưởng Bộ Phận/Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 24. Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 25. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Gia Lai
  -Nơi làm việc: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN
 26. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Kv Quận 1, 5, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 27. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 28. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Thông Tin Nhân Sự
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 29. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 30. Nhân Viên Dịch Vụ Tiền Lương Và Phúc Lợi
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 31. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 5, 10
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 32. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 5, 10
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 33. Giao Dịch Viên - KV Quận 1, 3, 5, 10
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 34. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Kv Quận 10, Quận 1, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 35. Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống FTP (Fund Transfer Pricing) - Fresher
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 36. Nhân Viên Quản Trị Và Giám Sát Chất Lượng Thông Tin Dữ Liệu - Data Quality Management Officer (Fresher)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 37. Chuyên Viên Chính Quản Trị Và Giám Sát Chất Lượng Thông Tin Dữ Liệu (Data Quality Management Specialist)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 38. Giám Đốc Quản Trị FTP (Funds Transfer Pricing)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 39. Trưởng Bộ Phận/Chuyên Viên Chính Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Và Phát Triển Năng Lực Bán
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 40. Trưởng Bộ Phận/Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Tín Dụng
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ; KHU VỰC HÀ NỘI
 41. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC MIỀN TRUNG
 42. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC MIỀN TRUNG
 43. Giám Đốc Mảng Phát Triển Đối Tác Tín Dụng
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 44. Fresher Công Nghệ Tài Năng (Phần Mềm, Phần Cứng..)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 45. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Kỹ Thuật Thẻ/ATM/POS
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 46. Giao Dịch Viên - Khu Vực Quận Tân Bình, Tân Phú
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 47. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: KHU VỰC MIỀN TRUNG
 48. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Đà Nẵng, Khánh Hòa
  -Nơi làm việc: KHU VỰC MIỀN TRUNG
 49. Chuyên Viên M&E
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HÀ NỘI
 50. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Quận 6, 8
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 51. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 52. Chuyên Viên Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 53. Chuyên Viên Quản Trị Chi Phí Hoạt Động (Cost Controller)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 54. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Cao Cấp - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 55. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ; KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 56. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ninh
  -Nơi làm việc: KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 57. CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 58. Lập Trình Viên Mobile Native IOS/Android
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 59. Chuyên Viên/Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Manual/Automation)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 60. Chuyên Viên Kiều Hối
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 61. Trưởng Nhóm Telesales (TSM)
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 62. Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Quận 5
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 63. CVC/CV Đánh Giá Nội Bộ Về Mức Đủ Vốn (ICCAP)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 64. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa
  -Nơi làm việc: KHU VỰC MIỀN TRUNG
 65. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1,Quận 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 66. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1,Quận 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 67. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Quận 1, Quận 3
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 68. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận 1,Quận 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 69. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Quận 5
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 70. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Thẻ & Vay Tín Chấp
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 71. Nhân Viên Telesales
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 72. Chuyên Viên Phân Tích Và Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản ALM (Liquidity Risk)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 73. Chuyên Viên Giám Sát Kế Hoạch Tài Chính Toàn Hàng
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 74. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Bắc Ninh, Thái Bình
  -Nơi làm việc: KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 75. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 76. Lập Trình Viên Python
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 77. Senior Front-end Developer (ReactJS)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 78. Giao Dịch Viên - KV Quận 5, 6, 11, Bình Chánh
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 79. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 5, 6, 8
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 80. Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống Mạng Data Center
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 81. Database Administrator (DBA)
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 82. CVC/CV Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Upper SME
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 83. Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 84. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hub Thẻ & Cho Vay Tín Chấp
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 85. Giao Dịch Viên - Khu Vực Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An
  -Nơi làm việc: KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 86. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Bất Động Sản Miền Nam
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 87. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Tân Bình, Củ Chi
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 88. Giao Dịch Viên - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 89. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Vũng Tàu, Bình Thuận
  -Nơi làm việc: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN
 90. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Mũi Né, Gia Lai, Đak Lak
  -Nơi làm việc: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN
 91. Giao Dịch Viên - KV Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai
  -Nơi làm việc: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN
 92. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HÀ NỘI
 93. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Quận Tân Bình, Quận 11
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 94. Chuyên Viên Phát Triển Chính Sách Phân Khúc Khách Hàng Mass/Affluent
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 95. Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Phân Khúc Khách Hàng Mass/Affluent
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 96. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ; KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI
 97. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Năng Suất Và Chất Lượng Bán
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 98. Chuyên Viên Marketing Sản Phẩm Bán Lẻ
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 99. Chuyên Viên Phân Tích Và Cải Tiến COA
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ
 100. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 101. Giao Dịch Viên - Khu Vực Tây Nam Bộ
  -Nơi làm việc: KHU VỰC TÂY NAM BỘ
 102. Giao Dịch Viên - KV Hà Nội
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HÀ NỘI
 103. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HÀ NỘI
 104. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Quận 1, 3, 4
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 105. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 4, 7, Phú Nhuận, Bình Thạnh
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 106. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Quận 5, 6
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 107. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Bình Định, Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: KHU VỰC MIỀN TRUNG
 108. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định
  -Nơi làm việc: KHU VỰC MIỀN TRUNG
 109. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: KHU VỰC MIỀN TRUNG
 110. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận 5, 6, 11
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
 111. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An
  -Nơi làm việc: KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 112. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 113. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Bình Thuận, Gia Lai
  -Nơi làm việc: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN
 114. Chuyên Viên Xây Dựng Cơ Bản
  -Nơi làm việc: HỘI SỞ; KHU VỰC TÂY NAM BỘ
 115. Giao Dịch Viên - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: