SCB Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng SCB Tuyển dụng:

SCB Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 2. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 3. Giao Dịch Viên - Toàn Quốc
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Duyên Hải Bắc Bộ
 4. Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng Tín dụng KHDN
  -Nơi làm việc: Hội sở; Hồ Chí Minh
 5. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hải Dương
  -Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 6. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Bắc Ninh
  -Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 7. Giao Dịch Viên - Khu Vực Bắc Ninh
  -Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 8. Chuyên Viên/Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm - Khu Vực Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Tân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 9. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Và Vận Hành Sau Giải Ngân
  -Nơi làm việc: Hội sở
 10. Nhân Viên/Chuyên Viên Phát Triển Kỹ Thuật Thẻ
  -Nơi làm việc: Hội sở
 11. Chuyên Viên/Nhân Viên Vận Hành Kỹ Thuật Thẻ (ATM/POS)
  -Nơi làm việc: Hội sở
 12. Giám đốc Kênh kinh doanh trực tiếp - Miền Nam
  -Nơi làm việc: Hội sở
 13. Nhân viên Đào Tạo Phát Triển Năng Lực
  -Nơi làm việc: Hội sở
 14. Nhân Viên/ Chuyên Viên Giám Sát Kế Hoạch Tài Chính Toàn Hàng
  -Nơi làm việc: Hội sở
 15. Chuyên Viên/Nhân Viên Kiểm Soát Sau
  -Nơi làm việc: Hội sở; Hà Nội
 16. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 17. Chuyên Viên/Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm - Khu Vực Tây Nam Bộ
  -Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 18. Chuyên Viên/Nhân viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 10
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 19. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 20. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 11, Củ Chi, Hóc Môn
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 21. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 11
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 22. Giao Dịch Viên - KV Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 23. [SCB x HUTECH] - CƠ HỘI TRỞ THÀNH BANKER DÀNH CHO FRESHER
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 24. Business Analyst
  -Nơi làm việc: Hội sở
 25. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 10
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 26. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 5, 10
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 27. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 7, 10
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 28. Giao Dịch Viên - Khu vực Quận 1, 5, 6, 7, 10, 11
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 29. Trưởng Bộ Phận/Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Tín Dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở; Hà Nội
 30. Giám Đốc Mảng Phát Triển Đối Tác Tín Dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở
 31. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: Miền Trung
 32. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Đà Nẵng, Khánh Hòa
  -Nơi làm việc: Miền Trung
 33. Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ
  -Nơi làm việc: Hội sở
 34. CVC/CV/NV Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh
  -Nơi làm việc: Hội sở
 35. CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
  -Nơi làm việc: Hội sở
 36. Chuyên Viên/Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Manual/Automation)
  -Nơi làm việc: Hội sở
 37. Trưởng Nhóm Telesales (TSM)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 38. Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Bình Thuận, Mũi Né
  -Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 39. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa
  -Nơi làm việc: Miền Trung
 40. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 41. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 42. Nhân Viên Telesales
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 43. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An
  -Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 44. Senior Front-end Developer (ReactJS)
  -Nơi làm việc: Hội sở
 45. Senior Mobile iOS Developer
  -Nơi làm việc: Hội sở
 46. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Quận 1, 3, 5, 10 TP. HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 47. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hub Cho Vay Bất Động Sản/Ô Tô Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 48. Chuyên Viên Chính Chính Sách Nhân Sự
  -Nơi làm việc: Hội sở
 49. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 50. Giao Dịch Viên - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 51. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Mũi Né, Gia Lai, Đak Lak
  -Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 52. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 53. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Quản Lý Tài Chính Và Kế Hoạch
  -Nơi làm việc: Hội sở
 54. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Năng Suất Và Chất Lượng Bán
  -Nơi làm việc: Hội sở
 55. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 56. Giao Dịch Viên - Khu Vực Tây Nam Bộ
  -Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 57. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  -Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 58. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  -Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 59. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Cho Vay Bất Động Sản Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 60. Giao Dịch Viên - KV Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 61. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 62. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 63. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Bình Thạnh, Quận 1, Quận 3
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 64. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Bình Thạnh, Quận 1, Quận 3
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 65. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Thẻ & Cho Vay Tín Chấp Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 66. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: Miền Trung
 67. Chuyên Viên / Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 68. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 69. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: