SCB Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng SCB Tuyển dụng:

SCB Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Tây Nam Bộ
 2. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Thẻ & Cho Vay Tín Chấp Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 3. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Cho Vay Bất Động Sản Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 4. Chuyên Viên/Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 5. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 6. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Bình Thạnh, Quận 1, TP. Thủ Đức (Quân 2)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 7. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 8. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 9. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 10. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 11. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 12, Bình Thạnh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 12. Front-End Developer (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, ReactJS)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 13. Back-End Developer (Python/ Java/ C#/ Golang)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 14. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực An Giang, Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 15. Giám Đốc Chi Nhánh - Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 16. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hub Cho Vay Bất Động Sản/Ô Tô Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 17. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 18. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng _ SCB Tân Biên, SCB Thuận An
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 19. Hội Sở - Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở
 20. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 6, 8, 11, Bình Tân, Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 21. Chuyên viên Định Giá Tài Sản _ Khu vực Bình Dương, Bình Thuận , Hà Nội, HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 22. Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng Tín dụng KHDN
  - Nơi làm việc: Hội sở; Hồ Chí Minh
 23. Kiểm Soát Viên Giao Dịch - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 24. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Và Vận Hành Sau Giải Ngân
  - Nơi làm việc: Hội sở
 25. Nhân Viên/Chuyên Viên Phát Triển Kỹ Thuật Thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở
 26. Chuyên Viên/Nhân Viên Vận Hành Kỹ Thuật Thẻ (ATM/POS)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 27. Giám đốc Kênh kinh doanh trực tiếp - Miền Nam
  - Nơi làm việc: Hội sở
 28. Chuyên Viên/Nhân Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh Vùng - Vùng 05
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 29. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 30. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 31. Giao Dịch Viên - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 32. Chuyên Viên/Nhân Viên Kiểm Soát Sau
  - Nơi làm việc: Hội sở; Hà Nội
 33. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 34. Chuyên Viên/Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 35. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 36. Chuyên Viên/Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 37. Chuyên Viên/Nhân viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 10
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 38. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Quận Tân Bình, Phú Nhuận
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 39. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 40. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 11, Củ Chi, Hóc Môn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 41. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 11
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 42. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 43. Giao Dịch Viên - KV Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 44. Giao Dịch Viên - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP. Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 45. Giám Đốc Thông Tin Nhà Đầu Tư
  - Nơi làm việc: Hội sở
 46. Business Analyst
  - Nơi làm việc: Hội sở
 47. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận 1, 3, 10, 7, Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 48. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 10
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 49. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 5, 7, Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 50. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 7, Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 51. Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh Vùng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 52. Giám Đốc Mảng Phát Triển Đối Tác Tín Dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở
 53. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 54. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Đà Nẵng, Khánh Hòa
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 55. CVC/CV/NV Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở
 56. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 57. Nhân Viên / Chuyên Viên Kế Toán (Chi Tiêu Nội Bộ Tập Trung, Tập Trung, Tổng Hợp) – FRESHER
  - Nơi làm việc: Hội sở
 58. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Thái Bình, Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 59. Chuyên viên Data Warehouse
  - Nơi làm việc: Hội sở
 60. Chuyên Viên/Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Manual/Automation)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 61. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lí Hệ Thống Ứng Dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở
 62. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Quận 5, 6, Bình Tân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 63. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 64. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 65. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 66. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Thẻ & Vay Tín Chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 67. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Nghệ An
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 68. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở
 69. Giao Dịch Viên - Khu vực Quận 5, 6, 11, Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 70. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 5, 6, 8, 11, Bình Tân, Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 71. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Quận 1, 5, 7, 8, Bình Tân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 72. CVC/CV Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Upper SME
  - Nơi làm việc: Hội sở
 73. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - SCB Phú Hòa
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 74. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 75. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hub Bất Động Sản Miền Nam
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 76. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Cao Cấp - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 77. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 78. Giao Dịch Viên - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 79. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Vũng Tàu, Bình Thuận
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 80. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Bình Dương, Đồng Nai, BRVT, Bình Thuận, Mũi Né, Gia Lai, Đak Lak
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 81. Giao Dịch Viên - KV Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 82. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 83. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Quản Lý Tài Chính Và Kế Hoạch
  - Nơi làm việc: Hội sở
 84. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách
  - Nơi làm việc: Hội sở; Hồ Chí Minh; Hà Nội
 85. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Năng Suất Và Chất Lượng Bán
  - Nơi làm việc: Hội sở
 86. Kiểm Soát Viên - TPHCM (Bình Chánh)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 87. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 88. Giao Dịch Viên - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 89. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 90. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 91. Giao Dịch Viên - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 92. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 93. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 94. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV TP. Thủ Đức (Quận 2)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 95. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 96. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 97. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận 5, 6, 11, Bình Tân, Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 98. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 99. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 100. Chuyên Viên / Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 101. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 102. Giao Dịch Viên - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Duyên Hải Bắc Bộ
 103. [Hội Sở] Nhân Viên/ Chuyên viên Phát Triển Mạng Lưới
  - Nơi làm việc: Hội sở

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: