SCB Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng SCB Tuyển dụng:

SCB Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 2. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ
 3. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Thẻ & Cho Vay Tín Chấp Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 4. Chuyên Viên/Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 5. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 6. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hub Thẻ & Cho Vay Tín Chấp Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 7. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 8. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 9. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 10. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Miền Trung; Duyên Hải Bắc Bộ
 11. Phó Giám đốc Phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng (Mô hình Quản lý Rủi ro Tín dụng)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 12. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 13. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 14. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Mũi Né, Gia Lai, Đak Lak
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 15. Nhân viên/ Chuyên viên Chính sách và Vận hành Giao dịch Quốc tế
  - Nơi làm việc: Hội sở
 16. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 12, Bình Thạnh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 17. Front-End Developer (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, ReactJS)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 18. Back-End Developer (Python/ Java/ C#/ Golang)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 19. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Cho Vay Bất Động Sản Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 20. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 21. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 6, 8, 11, Bình Tân, Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 22. Chuyên viên Định Giá Tài Sản _ Khu vực Bình Dương, Bình Thuận , Hà Nội, HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 23. Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng Tín dụng KHDN
  - Nơi làm việc: Hội sở; Hồ Chí Minh
 24. Kiểm Soát Viên Giao Dịch - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 25. Nhân Viên/Chuyên Viên Phát Triển Kỹ Thuật Thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở
 26. Chuyên Viên/Nhân Viên Vận Hành Kỹ Thuật Thẻ (ATM/POS)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 27. Giám đốc Kênh kinh doanh trực tiếp - Miền Nam
  - Nơi làm việc: Hội sở
 28. Chuyên Viên/Nhân Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh Vùng - Vùng 05
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 29. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 30. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 31. Giao Dịch Viên - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 32. Chuyên Viên/Nhân Viên Kiểm Soát Sau
  - Nơi làm việc: Hội sở; Hà Nội
 33. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 34. Chuyên Viên/Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 35. Chuyên Viên/Nhân viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 10
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 36. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Quận Tân Bình, Phú Nhuận
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 37. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 38. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 11, Củ Chi, Hóc Môn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 39. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 11
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 40. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 41. Giao Dịch Viên - KV Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 42. Giao Dịch Viên - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP. Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 43. Giám Đốc Thông Tin Nhà Đầu Tư
  - Nơi làm việc:
  Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 44. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Quận 5, 6, 8, 10
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 45. Chuyên Viên Quản lý Chất lượng dịch vụ và Phát triển năng lực bán
  - Nơi làm việc: Hội sở
 46. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Kv Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 10
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 47. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 5, 7, Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 48. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 7, Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 49. Giao Dịch Viên - Khu vực Quận 1, 7, Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 50. Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh Vùng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 51. Nhân Viên Đối Soát Và Tra Soát
  - Nơi làm việc: Hội sở
 52. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 53. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Đà Nẵng, Khánh Hòa
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 54. Nhân Viên / Chuyên Viên Kế Toán (Chi Tiêu Nội Bộ Tập Trung, Tập Trung, Tổng Hợp) – FRESHER
  - Nơi làm việc: Hội sở
 55. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Thái Bình, Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 56. Chuyên viên Data Warehouse
  - Nơi làm việc: Hội sở
 57. Employer Branding Specialist
  - Nơi làm việc: Hội sở
 58. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lí Hệ Thống Ứng Dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở
 59. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu vực Quận 3
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 60. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 61. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, Bình Thạnh & TP.Thủ Đức
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 62. Hội Sở - CVCC/ CVC Phát Triển Kinh Doanh (Sản Phẩm Huy Động và Dịch vụ)
  - Nơi làm việc: Hội sở
 63. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hub Thẻ & Vay Tín Chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 64. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Nghệ An
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 65. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở
 66. Giao Dịch Viên - Khu vực Quận 5, 6, 11, Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 67. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 5, 6, 8, 11, Bình Tân, Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 68. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Quận 1, 5, 7, 8, Bình Tân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 69. CVC/CV Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Upper SME
  - Nơi làm việc: Hội sở
 70. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 71. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hub Bất Động Sản Miền Nam
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 72. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Cao Cấp - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 73. Giao Dịch Viên - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 74. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Vũng Tàu, Bình Thuận
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 75. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Bình Dương, Đồng Nai, BRVT, Bình Thuận, Mũi Né, Gia Lai, Đak Lak
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 76. Giao Dịch Viên - KV Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
 77. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 78. Chuyên viên Quản Lý Tài Chính Và Kế Hoạch
  - Nơi làm việc: Hội sở
 79. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách
  - Nơi làm việc: Hội sở; Hồ Chí Minh; Hà Nội
 80. Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Năng Suất Và Chất Lượng Bán
  - Nơi làm việc: Hội sở
 81. Kiểm Soát Viên - TPHCM (Bình Chánh)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 82. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 83. Giao Dịch Viên - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 84. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 85. Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Tây Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 86. Giao Dịch Viên - KV Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 87. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 88. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Khu Vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 89. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Bình Thạnh, Quận 1, TP. Thủ Đức (Quân 2)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 90. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
 91. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 92. Giao Dịch Viên - KV Bình Định
  - Nơi làm việc: Miền Trung
 93. Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Quận 1, 3, 7
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 94. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Duyên Hải Bắc Bộ
 95. Chuyên Viên / Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 96. Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 97. Giao Dịch Viên - Toàn Quốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Đông Nam Bộ - Tây Nguyên; Tây Nam Bộ; Duyên Hải Bắc Bộ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: