Tag: Tuyển Chuyên viên Quan hệ Khách hàng

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Hải Phòng

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân – KV Miền Trung

Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Quảng Ngãi

Chuyên viên quan hệ khách hàng Cá Nhân

Toàn Hệ Thống

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Bình Phước, Đồng Nai, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân – KV Miền Bắc

Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Long An, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ

TOÀN HỆ THỐNG!