Công nhân vận chuyển nguyên vật liệu

Tân Hiệp Phát Tuyển dụng

Công nhân vận chuyển nguyên vật liệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện các nhiệm vụ công việc cung cấp nguyên vật liệu theo quy trình, hướng dẫn của công ty hoặc theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Giữ gìn, và bảo quản tài sản thiết bị được giao.
 • Ghi chép và báo cáo đúng, đủ, kịp thời các thông tin trong khu vực phụ trách cho cấp trên theo quy định của công ty.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan để thực hiện công việc theo quy trình, quy định của công ty hoặc chỉ đạo của cấp trên.
 • Duy trình điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc theo các quy định GMP, 5S.
 • Tuân thủ và thực hiện công việc đảm bảo ATLĐ – PCCC cũng như các nội quy khác của công ty cho chính bản thân và những người khác.
 • Các nhiệm vụ khác.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
 • Kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.

HỒ SƠ:

 • Ứng tuyển online tại website việc làm của THP

ỨNG TUYỂN:

 • Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:
https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/cong-viec/hau-giang-rm-transfering-worker-cong-nhan-van-chuyen-nguyen-vat-lieu/

Xem Thêm: Tân Hiệp Phát Tuyển dụng

 • Nhà máy Number One Hậu Giang – KCN Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

guest
0 Bình Luận