ỨNG TUYỂN:

techcombank amp

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

TECHCOMBANK

www.techcombank.com.vn

Tuyển dụng Tháng 03/2015

CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ NỢ TẠI ĐỊA BÀN

NƠI LÀM VIỆC: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
– Tham gia góp ý kiến, tham mưu cho trưởng phòng các phương án xử lý nợ phù hợp, hiệu quả;
– Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác xử lý nợ thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng, của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Công ty;
– Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc lập kế hoạch ban hành văn bản, soạn thảo, tham gia soạn thảo, góp ý dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện việc quản lý, theo dõi, giám sát, xử lý các khoản nợ;
– Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý cán bộ/nhân viên Techcombank, Techcombank AMC có sai phạm trong việc thực hiện quy định nội bộ của Techcombank, Techcombank AMC và quy định pháp luật dẫn đến phát sinh các khoản nợ xấu hoặc tổn thất về lợi ích trên cơ sở kết quả tổng hợp, đánh giá hồ sơ và thực tế xử lý các khoản nợ.
– Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc phối hợp cùng Phòng Pháp chế theo dõi những thay đổi về pháp luật có liên quan đến hoạt động của Techcombank, Techcombank AMC để kịp thời phổ biến cho toàn hệ thống nhằm ngăn ngừa những rủi ro trong tranh chấp, kiện tụng;
– Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc tổ chức phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan theo dõi, quản lý và phân loại các khoản nợ có vấn đề;
* Trong hoạt động xử lý, thu hồi các Khoản Nợ:
– Làm đầu mối trong việc kí kết Hợp đồng ủy thác xử lý nợ với Bên ủy thác và/hoặc Hợp đồng mua bán nợ với tổ chức, cá nhân khác;
– Tiếp nhận hồ sơ khoản nợ từ Trung tâm hỗ trợ xử lý nợ và thực hiện kiểm tra, đánh giá khoản nợ, hồ sơ khoản nợ.
– Quản lý, lưu trữ an toàn các hồ sơ các khoản nợ được giao xử lý bao gồm hồ sơ được cá đơn vị bàn giao và hồ sơ phát sinh trong quá trình xử lý nợ;
– Lập phương án xử lý phù hợp với từng khoản nợ và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Tổ chức thực hiện và triển khai biện pháp đốc nợ và các niện pháp xử lý nợ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
– Giám sát việc xử lý khoản nợ trong suốt quá trình xử lý nợ tại Hệ thống Techcombank AMC;
– Thiết lập, duy trì đầu mối làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị, tổ chức khác có liên quan để hỗ trợ công tác xử lý nợ đạt hiệu quả;
– Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ các khoản nợ do Phòng quản lý khách hàng/Phòng thu giữ, xử lý tài sản bàn giao;
– Quản lý, lưu trữ an toàn hồ sơ các khoản nợ được giao xử lý mà các Đơn vị bàn giao và hồ sơ phát sinh trong quá trình xử lý, thu hồi nợ;
– Đánh giá khả năng xử lý, thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng;
– Tiến hành biện pháp xử lý nợ thông qua việc khởi kiện: từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, tham gia phiên xét xử và tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa; hoặc thực hiện các biện pháp khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
– Đại diện Techcombank/Techcombank AMC hoặc bên thứ ba có liên quan tham gia tố tụng tại phiên tòa và/hoặc làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xử lý nợ (Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công an, cơ quan thi hành án ….) theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền;
– Đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt biện pháp xử lý, thu hồi nợ thông qua khởi kiện tại tòa án hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc đề xuất biện pháp xử lý khác trên cơ sở đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của hồ sơ khoản nợ;
– Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng để xử lý và thu hồi nợ.
– Đầu mối điều phối hoạt động thuê luật sư, đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài để khởi kiện thu hồi nợ.
* Trong hoạt động hướng dẫn và phối hợp trong nghiệp vụ xử lý nợ:
– Tư vấn cho các Đơn vị trong toàn hệ thống theo chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Ban lãnh đạo công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến công tác xử lý nợ. ;
– Phối hợp với Phòng pháp chế theo chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty trong việc chuẩn bị ý kiến góp ý với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm, các văn bản pháp luật về tố tụng, thi hành án và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

YÊU CẦU:
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, kinh tế, tài chính ngân hàng (ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Luật) trong nước hoặc nước ngoài.
– Ưu tiên có bằng Thạc sỹ;
– Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư;
– Có kinh nghiệm làm việc chuyên môn tối thiểu 02 năm
– Ngoại ngữ: ưu tiên có khả năng đọc, viết tài liệu, nghe, nói giao tiếp.

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 31/03/2015
Ứng tuyển quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN tại website www.techcombankjobs.com

guest
0 Bình Luận