TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KHỐI / CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC CẤP BẬT LĨNH VỰC
1 Giám đốc Khoa học Dữ liệu (0828) Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Dữ liệu & Phân tích
2 Giám đốc Phát triển và Quản lý Kênh Bảo hiểm (0218) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Bảo hiểm
3 Giám đốc Cao cấp Kinh doanh số (0502) Văn phòng Chuyển đổi Ngân hàng số TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Ngân hàng bán lẻ
4 Giám đốc cao cấp Agile Văn phòng chuyển đổi TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Quản lý chuyển đổi
5 Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
6 Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
7 Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành Chứng khoán (1178) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Vận hành
8 Kỹ sư Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0447) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
9 Giám đốc Cao cấp Khoa học Sáng tạo và AI Lab (0827) Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Dữ liệu & Phân tích
10 Quản lý quan hệ khách hàng (1034) Khối ngân hàng bán buôn TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
11 Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Mới tốt nghiệp Dịch vụ khách hàng
12 Chuyên viên tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Mới tốt nghiệp Dịch vụ khách hàng
13 Chuyên gia Bảo hiểm 1 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Đà Nẵng, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
14 Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
15 Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VE Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
16 Giao dịch viên (0326) Khối Ngân hàng Bán lẻ Quảng Ninh, VN Mới tốt nghiệp Dịch vụ khách hàng
17 Trưởng quỹ (0329) Khối Ngân hàng Bán lẻ An Giang, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
18 Chuyên gia Tuyển dụng (0536) Khối quản trị nguồn nhân lực TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Nhân sự
19 z_Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân (SRBO) Khối Tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
20 Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên Khối Tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
21 Kỹ sư Cao cấp Back End (0388) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
22 Kỹ sư cao cấp Front End Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
23 Giao dịch viên (0326) Khối Ngân hàng Bán lẻ Đắc Lắc, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
24 Giao dịch viên (0326) Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
25 Giao dịch viên 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hải Phòng, VN Mới tốt nghiệp Dịch vụ khách hàng
26 Kỹ sư Cao cấp Back End (0388) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
27 Giao dịch viên (0326) Khối Ngân hàng Bán lẻ Hải Dương, VN Mới tốt nghiệp Dịch vụ khách hàng
28 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) 1 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
29 Trưởng nhóm Dịch vụ Hệ thống (0401) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
30 Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
31 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
32 Giám đốc Đảm bảo An ninh Thông tin (0433) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp trung Công nghệ
33 Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
34 Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
35 Giám đốc Khách hàng Cá nhân (0335) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
36 Giám đốc Khách hàng Ưu tiên (0340) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
37 Chuyên gia Đảm bảo Tuân thủ và Rủi ro Hoạt động_RBG Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Kiểm toán
38 Kỹ sư Cao cấp Back End (0388) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
39 Kiến trúc sư cao cấp dữ liệu (0427) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
40 Chuyên gia thiết kế và quản trị quy trình Khối vận hành TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Vận hành
41 Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
42 Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
43 Kiến trúc sư Giải pháp (0376) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
44 Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ Bình Dương, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
45 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh và Phân tích Hiệu quả (0198) Khối Khách hàng doanh nghiệp TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
46 Giám đốc Tiếp thị Bán lẻ (0077) Khối tiếp thị TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng doanh nghiệp
47 Chuyên viên Cao cấp Tiếp thị Bán lẻ (0079) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Marketing
48 Giám đốPhát triển Giải pháp (0211) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
49 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ (0383) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
50 Chuyên viên Cao cấp Quản trị Rủi ro và Tuân thủ Công nghệ (0479) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
51 Quản trị viên tập sự (1698) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
52 Kỹ sư Front End (0389) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
53 Kỹ sư Front End (0389) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
54 Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (0337) Khối Ngân hàng Bán lẻ Bình Dương, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
55 Chuyên gia Cao cấp Tư vấn Hoạt động Nhân sự (0527) 1 Khối quản trị nguồn nhân lực TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Nhân sự
56 Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
57 Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
58 Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
59 Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
60 Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
61 Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
62 Chuyên viên Cao cấp Hỗ trợ Công nghệ (0414) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
63 Chuyên viên Cao cấp An ninh Thông tin (0436) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
64 Chuyên viên tư vấn khách hàng trực tuyến (1189) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Dịch vụ khách hàng
65 Chuyên viên cao cấp Scrum Văn phòng chuyển đổi TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Quản lý dự án
66 Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
67 Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
68 Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
69 Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
70 Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
71          
72 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
73 Chuyên gia Bảo hiểm (0344) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
74 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
75 Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ khách hàng Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
76 Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
77 Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
78 Kỹ sư Cao cấp Back End (0388) Khối công nghệ TP. Hà Nội Chuyên viên  
79 Giám đốc Cao cấp Phát triển và Quản lý Kênh Bảo hiểm (0217) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Bảo hiểm
80 Kỹ sư Back End (0390) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
81 Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
82 Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
83 Chuyên viên cao cấp Quản lý Kế hoạch kinh doanh và Phân tích hiệu quả 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Tài chính
84 Chuyên viên tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
85 Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
86 Chuyên viên tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
87 Kỹ sư cao cấp Back End Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
88 Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
89 Chuyên viên tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
90 Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
91 Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
92 Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
93 Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
94 Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
95 Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự Công ty TNHH MTV AMC TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Quản lý tài sản
96 Chuyên viên tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
97 Chuyên gia Quản lý Quan hệ khách hàng ưu tiên - Platinum Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
98 Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
99 Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
100 Giám đốc chi nhánh Techcombank Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
101 Kỹ sư cao cấp Nền tảng Dữ liệu Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
102 Chuyên gia Bảo hiểm 1 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
103 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Kinh doanh thế chấp nhà dự án liên kết với TCB) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
104 Bình Dương - Giám đốc Khách hàng Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ Bình Dương, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
105 Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (0337) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
106 Giám đốc Techcombank (0320) Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
107 Giám đốc Khách hàng Cá nhân (0335) Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
108 Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (0337) Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
109 Giám đốc Khách hàng Cá nhân (0335) 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
110 Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (0337) 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
111 Giao dịch viên (0326) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
112 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (0338) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
113 Chuyên gia Bảo hiểm (0344) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
114 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân (0328) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
115 Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Máy tính và Thiết bị đầu cuối (0396) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
116 Chuyên viên Cao cấp An ninh Thông tin (0436) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
117 Giám đốc chi nhánh Techcombank Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
118 Chuyên viên Quản lý Danh mục Khách hàng doanh nghiệp Micro SME Khối Khách hàng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng doanh nghiệp
119 Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
120 Chuyên viên Phân tích và tư vấn Nghiệp vụ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Các lĩnh vực khác
121 Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
122 Giám đốc Quản lý Tài năng Khối quản trị nguồn nhân lực TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Nhân sự
123 Chuyên gia bảo hiểm Khối Tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
124 Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
125 Kỹ sư Cao cấp Front End (0387) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
126 Kỹ sư Cao cấp Nền tảng Dữ liệu (0424) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
127 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
128 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
129 Giám đốc Tư vấn Hoạt động Nhân sự (0524) Khối quản trị nguồn nhân lực TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp cao Nhân sự
130 z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
131 z_Kỹ sư Cloud Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
132 Giám đốc Chi nhánh Techcombank/ Giám đốc Techcombank (1509) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
133 Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) 1 Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
134 Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
135 Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold 1 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
136 Kỹ sư Cao cấp Nền tảng Dữ liệu (0424) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
137 Chuyên viên cao cấp phân tích rủi ro Tài sản bảo đảm theo ngành Khối quản trị rủi ro TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Quản trị rủi ro
138 Chuyên gia Quản lý Tài năng 1 Khối quản trị nguồn nhân lực TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Nhân sự
139 Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (0337) 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
140 Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
141 Kỹ sư cao cấp Back End Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
142 Kỹ sư Cao cấp Back End (0388) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ

 

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ online tại website của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

techcombank 12
guest
0 Bình Luận