TPBANK Tuyển dụng Tháng 06/2023

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Giám đốc phòng Kinh doanh BHNT - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 17/07/2023

2. Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và Quản lý rủi ro danh mục - Phòng phân tích và quản lý tín dụng - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/07/2023

3. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 15/07/2023

4. Chuyên viên chính/cao cấp Phân tích Dữ liệu - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/07/2023

5. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

6. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát An ninh (SOC level 2) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

7. Lập trình viên Backend - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

8. Chuyên viên cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

9. Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

10. Chuyên viên cao cấp Quản trị dự án - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

11. Chuyên viên chính Lập trình AI - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

12. Chuyên viên cao cấp Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

13. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/07/2023

14. Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1/2) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/07/2023

15. Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận Phân tích, Khai thác dữ liệu – Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

1. Chuyên viên chính/Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/07/2023

2. Trưởng bộ phận Xử lý nợ Khách hàng Cá nhân KV Miền Trung - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 12/07/2023

3. Chuyên viên cao cấp Quản trị Thu hồi nợ và Phân tích dữ liệu - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/07/2023

4. Trưởng phòng Quản trị Thu hồi nợ và Phân tích dữ liệu - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/07/2023

5. Chuyên viên Khách hàng kinh doanh nhỏ (SME Mass)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 12/07/2023

6. Cộng tác viên báo cáo và phân tích dữ liệu - Dự án SME Mass - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/07/2023

7. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 10/07/2023

8. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Sơn Tây
- Hạn nộp: 10/07/2023

9. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 10/07/2023

10. Chuyên viên cao cấp Giám sát tuân thủ Tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/07/2023

11. Trưởng nhóm Kinh doanh Bảo hiểm - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/07/2023

12. Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/07/2023

13. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp kinh doanh nhỏ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/07/2023

14. Thực tập sinh tiềm năng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/07/2023

15. Chuyên viên Phát triển kinh doanh Ngân hàng số - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/07/2023

1. CV/CVC/CVCC Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 06/07/2023

2. Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp - Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm Phái sinh - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 06/07/2023

3. Chuyên viên cao cấp quản lý Danh mục tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 05/07/2023

4. Chuyên viên cao cấp/Giám đốc thúc đẩy bán (mảng SME - Mass) - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/07/2023

5. Chuyên viên Quản trị dự án - Trung tâm Đảm bảo Chất lượng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/07/2023

6. Chuyên viên cao cấp chính sách khẩu vị rủi ro tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2023

7. Thực tập sinh tiềm năng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Kiên Giang
- Hạn nộp: 30/06/2023

8. Nhân viên tập sự
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu
- Hạn nộp: 30/06/2023

9. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/06/2023

10. Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Khu vực Củ Chi (TP.HCM)
- Hạn nộp: 30/06/2023

11. Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Khu vực Củ Chi (TP.HCM)
- Hạn nộp: 30/06/2023

12. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An
- Hạn nộp: 30/06/2023

13. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Khu vực Củ Chi (TP.HCM)
- Hạn nộp: 30/06/2023

14. Kiểm tra viên cao cấp Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2023

15. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An
- Hạn nộp: 30/06/2023

1. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/06/2023

2. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An
- Hạn nộp: 30/06/2023

3. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/06/2023

4. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An
- Hạn nộp: 30/06/2023

5. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 29/06/2023

6. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 29/06/2023

7. Cộng tác viên Hỗ trợ giao dịch – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2023

8. Giám đốc Đầu tư - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2023

9. Chuyên viên cao cấp rủi ro Môi trường và Xã hội - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2023

10. Giám đốc Sản phẩm Tài khoản và Huy động bậc 1 - Phòng Sản phẩm Tài khoản và Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2023

11. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên
- Hạn nộp: 25/06/2023

12. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 25/06/2023

13. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 25/06/2023

14. Trưởng nhóm Kinh doanh Khách hàng cao cấp
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 25/06/2023

15. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng
- Hạn nộp: 25/06/2023

1. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 25/06/2023

2. Kiểm soát viên Giao dịch
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 25/06/2023

3. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
- Hạn nộp: 25/06/2023

4. Thực tập sinh Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định
- Hạn nộp: 20/06/2023

5. Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Ngân hàng số - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/06/2023

6. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 19/06/2023

7. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 19/06/2023

8. Cộng tác viên - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 19/06/2023

9. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 18/06/2023

10. Cộng tác viên - Phòng Quản lý và Hỗ trợ Kinh doanh - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/06/2023

11. Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Quản lý và Hỗ trợ Kinh doanh - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/06/2023

12. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 17/06/2023

13. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 17/06/2023

14. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 17/06/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: