TPBANK Tuyển dụng

tpbank-logoNgân hàng TIÊN PHONG

TIEN PHONG BANK

www.tpb.vn

Tuyển dụng Tháng 08/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong:

1. Trưởng nhóm Mô hình rủi ro – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/9/2018

2. Chuyên viên chính Phân tích dữ liệu & Phân tích kinh doanh – Trung tâm Digital Banking – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/9/2018

3. Nhân viên Thu hồi nợ gián tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

4. Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
-Hạn nộp: 3/9/2018

5. Chuyên viên chính Ngân hàng điện tử Doanh nghiệp – Bộ phận Ngân hàng Điện tử Doanh nghiệp – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

6. Chuyên viên chính Quản lý bán – Bộ phận Quản lý bán – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

7. Chuyên viên/Nhân viên Thanh toán quốc tế – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

8. Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán Giao dịch Nguồn vốn – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

9. Chuyên viên Vận hành ứng dụng – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

10. Chuyên viên/Chuyên viên chính Công nghệ Ngân hàng số – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

11. Chuyên viên Phát triển ngân hàng số – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

12. Chuyên viên Hỗ trợ người sử dụng – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng
-Hạn nộp: 3/9/2018

13. Trưởng nhóm Ứng dụng Core-MIS – Phòng Ứng dụng Core & Mis – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

14. Chuyên viên chính Ứng dụng Core-MIS – Phòng Ứng dụng Core & Mis – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/9/2018

15. Chuyên viên Chính sách sản phẩm và Quản lý bán – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối, Vàng và Sản phẩm Phái sinh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 1/9/2018

16. Chuyên viên Cao cấp Marketing – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 1/9/2018

17. Trưởng nhóm Marketing – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 1/9/2018

18. Chuyên viên Digital marketing – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 1/9/2018

19. Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Kiên Giang, Đồng Nai, Nha Trang, Lào Cai, Thái Nguyên, Tiền Giang, Quảng Nam, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An
-Hạn nộp: 1/9/2018

20. Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
-Hạn nộp: 1/9/2018

21. Chuyên viên Thẩm định thực tế khách hàng – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 1/9/2018

22. Chuyên gia phê duyệt chuyên trách Khách hàng doanh nghiệp – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 1/9/2018

23. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31-08-18

24. Giám đốc Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31-08-18

25. Chuyên viên cao cấp Xây dựng Văn bản Nghiệp vụ Tín dụng – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31-08-18

26. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên
-Hạn nộp: 30-08-18

27. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên
-Hạn nộp: 30-08-18

28. Kiểm soát viên Dịch vụ khách hàng – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
-Hạn nộp: 27-08-18

29. Giao dịch viên – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
-Hạn nộp: 27-08-18

30. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng
-Hạn nộp: 27-08-18

31. Cộng tác viên – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 27-08-18

32. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 27-08-18

33. Nhân viên Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk lắk, Thanh Hóa
-Hạn nộp: 27-08-18

34. Chuyên viên Tiền lương và phúc lợi – Khối Quản trị Nguồn nhân lực
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 25-08-18

35. Chuyên viên Phát triển đối tác Quickpay – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 23-08-18

36. Giám đốc/Chuyên viên chính Tài trợ thương mại – Phòng Sản phẩm Tài trợ Thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 20-08-18

37. Chuyên viên cao cấp Dữ liệu rủi ro và Vận hành công cụ – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 20-08-18

38. Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 20-08-18

39. Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 20-08-18

40. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 20-08-18

41. Nhân viên Call Center – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 20-08-18

42. Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 20-08-18

43. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

44. Giám đốc Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

45. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Hạn nộp: 19-08-18

46. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Bình Dương, Đăk Lăk
-Hạn nộp: 19-08-18

47. Kiểm soát viên Giao dịch
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

48. Kiểm soát viên Giao dịch
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19-08-18

49. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

50. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

51. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19-08-18

52. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

53. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

54. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

55. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19-08-18

56. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19-08-18

57. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19-08-18

58. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

59. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

60. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

61. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang
-Hạn nộp: 19-08-18

62. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19-08-18

63. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang
-Hạn nộp: 19-08-18

64. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19-08-18

65. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: HCM (Khu vực Quận 6, Quận 5, Hóc Môn, Bình Chánh)
-Hạn nộp: 19-08-18

66. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Quảng Nam
-Hạn nộp: 19-08-18

67. Cộng tác viên – Văn phòng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 18-08-18

68. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
-Nơi làm việc: Lào Cai, Đà Nẵng, Hà Nội (Sơn Tây)
-Hạn nộp: 18-08-18

69. Thực tập sinh tiềm năng
-Nơi làm việc: Toàn quốc
-Hạn nộp: 18-08-18

70. Chuyên viên chính Quản lý dự án Digital Bank – Trung tâm Digital Banking – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 17-08-18

71. Cộng tác viên – Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 17-08-18

72. Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Cho vay – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 16-08-18

73. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 16-08-18

74. Chuyên viên cao cấp Pháp chế – Phòng Pháp chế – Khối Pháp chế và Xử lý nợ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 13-08-18

75. Trưởng Bộ phận Tư vấn Pháp chế – Phòng Pháp chế – Khối Pháp chế và Xử lý nợ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 13-08-18

76. Cộng tác viên – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 13-08-18

77. Chuyên viên Kế toán chi tiêu nội bộ – Khối Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/8/2018

78. Trưởng phòng Kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 1 – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/8/2018

79. Trưởng nhóm Ứng dụng Thẻ – Phòng Ứng dụng Core & Mis – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/8/2018

80. Chuyên viên chính Phát triển Đối tác – Phòng Sản phẩm Thẻ – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/8/2018

81. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/8/2018

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Tuyendung.tpb.vn

Thông tin Ngân hàng Tiên Phong Tuyển dụng Tháng 09/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc ở CẦN THƠ? Viec lam can tho liên tục cập nhật thông tin việc làm

Ngân hàng TIÊN PHONG BANK đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới tại các chi nhánh:
1. TPBANK HÀ NỘI TUYỂN DỤNG
Tòa nhà TPBank – 57 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
2. TPBANK TPHCM TUYỂN DỤNG
153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
3. TPBANK AN GIANG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
5. TPBANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG
8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
6. TPBANK CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
135 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
7. TPBANK ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực 3, 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
8. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
9. TPBANK BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG
Số 309A-311, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương