TPBANK Tuyển dụng

tpbank-logoNgân hàng TIÊN PHONG

TIEN PHONG BANK

www.tpb.vn

Tuyển dụng Tháng 09/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong:

1. Chuyên viên chính quản lý rủi ro thị trường – Phòng Quản trị rủi ro thị trường – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 22-10-18

2. Thực tập sinh tiềm năng
-Nơi làm việc: Toàn quốc
-Hạn nộp: 21-10-18

3. Nhân viên Call Center – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 21-10-18

4. Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 21-10-18

5. Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 21-10-18

6. Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 21-10-18

7. Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 21-10-18

8. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 21-10-18

9. Chuyên viên Giám sát tín dụng – Trung tâm Giám sát Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 21-10-18

10. Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 21-10-18

11. Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 20-10-18

12. Cộng tác viên Kế toán chi tiêu nội bộ – Khối Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 18-10-18

13. Chuyên viên Thẩm định thực tế khách hàng – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 17-10-18

14. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An
-Hạn nộp: 14-10-18

15. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 14-10-18

16. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 12/10/2018

17. Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 12/10/2018

18. Chuyên viên cao cấp Dữ liệu rủi ro và Vận hành công cụ – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 12/10/2018

19. Trưởng nhóm Mô hình rủi ro – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 12/10/2018

20. Cộng tác viên – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 12/10/2018

21. Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
-Hạn nộp: 11/10/2018

22. Chuyên viên chính Ngân hàng lưu ký – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/10/2018

23. Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 10/10/2018

24. Cộng tác viên – Phòng Quản lý và Hỗ trợ Kinh doanh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/10/2018

25. Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh – Phòng Quản lý và Hỗ trợ Kinh doanh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/10/2018

26. Chuyên viên chính Kinh doanh Ngoại tệ – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối, Vàng và Sản phẩm Phái sinh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 10/10/2018

27. Chuyên viên Chính sách sản phẩm và Quản lý bán – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối, Vàng và Sản phẩm Phái sinh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/10/2018

28. Chuyên viên Đầu tư – Trung tâm Đầu tư – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 10/10/2018

29. Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 10/10/2018

30. Kiểm toán viên cao cấp Công nghệ thông tin – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/10/2018

31. Cộng tác viên Quản trị Nội dung website – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/10/2018

32. Giám đốc Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/10/2018

33. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/10/2018

34. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 7/10/2018

35. Chuyên viên Digital marketing – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 7/10/2018

36. Trưởng nhóm Marketing (Brand Manager) – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 7/10/2018

37. Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Kiên Giang, Đồng Nai, Nha Trang, Lào Cai, Thái Nguyên, Tiền Giang, Quảng Nam, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An
-Hạn nộp: 7/10/2018

38. Chuyên viên cao cấp Xây dựng Văn bản Nghiệp vụ Tín dụng – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 7/10/2018

39. Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
-Hạn nộp: 7/10/2018

40. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2018

41. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2018

42. Kiểm soát viên Giao dịch – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2018

43. Giao dịch viên – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2018

44. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng
-Hạn nộp: 7/10/2018

45. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2018

46. Nhân viên Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk lắk, Thanh Hóa
-Hạn nộp: 7/10/2018

47. Cộng tác viên – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2018

48. Chuyên viên Cao cấp Marketing sản phẩm – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 6/10/2018

49. Chuyên viên/Nhân viên Thanh toán quốc tế – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

50. Chuyên viên Vận hành ứng dụng – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

51. Cộng tác viên – Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

52. Cộng tác viên – Phòng Dịch vụ Hạ tầng – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 6/10/2018

53. Lập trình viên dự án Ngân hàng số (DBP Junior Developer) – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

54. Lập trình viên dự Frontend án Ngân hàng số (DBP Frontend Developer) – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

55. Lập trình viên Backend dự án ngân hàng số (DBP Backend Developer) – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

56. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ dự án Ngân hàng số (DBP Business Analyst) – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

57. Trưởng nhóm dự án Ngân hàng số (DBP Team Lead) – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

58. Kiểm soát viên Giao dịch
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/10/2018

59. Trưởng nhóm Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/10/2018

60. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/10/2018

61. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên
-Hạn nộp: 5/10/2018

62. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên
-Hạn nộp: 5/10/2018

63. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/10/2018

64. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/10/2018

65. Giám đốc Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/10/2018

66. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/10/2018

67. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/10/2018

68. Kiểm soát viên Giao dịch
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/10/2018

69. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Hạn nộp: 5/10/2018

70. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/10/2018

71. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng (Thủ Đức)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/10/2018

72. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 4/10/2018

73. Nhân viên Hỗ trợ Sản phẩm cho vay – Phòng Sản phẩm Cho vay – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 30-09-18

74. Chuyên viên/Chuyên viên chính Công nghệ Ngân hàng số – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 30-09-18

75. Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ – Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 30-09-18

76. Chuyên viên Thanh toán đối soát và Tra soát thẻ Nội địa – Trung tâm Vận hành thẻ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 30-09-18

77. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30-09-18

78. Nhân viên Khách hàng Cá nhân (Không yêu cầu kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30-09-18

79. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp (Không yêu cầu kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30-09-18

80. Nhân viên Thu hồi nợ gián tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 27-09-18

81. Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ ALCO – Khối Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 26-09-18

82. Chuyên viên Quản trị dự án – Bộ phận Quản trị Dự án – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 25-09-18

83. Chuyên viên Phát triển đối tác Quickpay – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 25-09-18

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Tuyendung.tpb.vn

Thông tin Ngân hàng Tiên Phong Tuyển dụng Tháng 10/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc ở CẦN THƠ? Viec lam can tho liên tục cập nhật thông tin việc làm

Ngân hàng TIÊN PHONG BANK đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới tại các chi nhánh:
1. TPBANK HÀ NỘI TUYỂN DỤNG
Tòa nhà TPBank – 57 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
2. TPBANK TPHCM TUYỂN DỤNG
153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
3. TPBANK AN GIANG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
5. TPBANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG
8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
6. TPBANK CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
135 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
7. TPBANK ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực 3, 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
8. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
9. TPBANK BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG
Số 309A-311, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương