Ngân hàng TPBANK Tuyển dụng

0

Ngân hàng TIÊN PHONG – TIEN PHONG BANK
www.tpb.vn

Ngân hàng Tiên Phong Tuyển dụng:


1 . Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 14-09-19

2 . Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 14-09-19

3 . Chuyên viên bán các sản phẩm đầu tư – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 14-09-19

4 . Trưởng Bộ phận bán các sản phẩm đầu tư – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 14-09-19

5 . Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 14-09-19

6 . Kiểm toán viên cao cấp Công nghệ thông tin – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 14-09-19

7 . Chuyên viên chính Ngân hàng lưu ký – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 14-09-19

8 . Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 3) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 14-09-19

9 . Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 14-09-19

10 . Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 14-09-19

11 . Chuyên viên cao cấp Đầu tư – Trung tâm Đầu tư – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 14-09-19

12 . Chuyên viên cao cấp Phân tích và Quản lý tín dụng – Phòng Phân tích và Quản lý Tín dụng – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 14-09-19

13 . Chuyên gia phê duyệt chuyên trách Khách hàng cá nhân – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 12/9/2019

14 . Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 10/9/2019

15 . Nhân viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 10/9/2019

16 . Chuyên viên cao cấp Giám sát Sản phẩm tín dụng – Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/9/2019

17 . Chuyên viên chính Cảnh báo rủi ro gian lận vận hành DVKH – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 8/9/2019

18 . Nhân viên Quỹ – Trung tâm Nghiệp vụ Giao dịch và Kho quỹ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 7/9/2019

19 . Nhân viên Lễ tân – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 7/9/2019

20 . Cộng tác viên Văn thư – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 7/9/2019

21 . Giao dịch viên Hội sở – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 7/9/2019

22 . Kiểm soát viên Giao dịch Hội sở – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 7/9/2019

23 . Quản lý sảnh
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 6/9/2019

24 . Trưởng nhóm Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 6/9/2019

25 . Chuyên viên chính Quản trị danh mục – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

26 . Chuyên viên triển khai CRM – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

27 . Chuyên viên Giám sát tín dụng Khách hàng Cá nhân – Trung tâm Giám sát Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

28 . Giám đốc Trung tâm bán – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 5/9/2019

29 . Giám đốc Kinh doanh – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

30 . Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng -Hạn nộp: 5/9/2019

31 . Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 5/9/2019

32 . Nhân viên Khách hàng Cá nhân – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 5/9/2019

33 . Chuyên viên chính Quản trị dữ liệu – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

34 . Chuyên viên chính Sản phẩm eBank – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

35 . Cộng tác viên Phát triển Sản phẩm Thanh toán – Trung tâm Digital Banking
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

36 . Chuyên viên rủi ro tích hợp – Phòng Dự án Quản trị rủi ro và Basel II – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

37 . Chuyên viên Thiết kế Giao diện và Trải nghiệm người dùng – Trung tâm Digital Banking
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

38 . Chuyên viên Cảnh báo sớm và phân luồng nợ Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

39 . Chuyên viên Giám sát tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

40 . Nhân viên Tư vấn khách hàng kênh Livebank – Trung tâm Digital Banking – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Huế, Đà Lạt, Hải Dương, Vĩnh Phúc -Hạn nộp: 5/9/2019

41 . Chuyên viên Thúc đẩy bán Bảo hiểm nhân thọ – Phòng Kinh doanh Bảo hiểm – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 5/9/2019

42 . Chuyên viên Thúc đẩy bán Bảo hiểm phi nhân thọ – Phòng Kinh doanh Bảo hiểm – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

43 . Cộng tác viên Quản lý vận hành LiveBank – Trung tâm Digital Banking – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 5/9/2019

44 . Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng -Hạn nộp: 5/9/2019

45 . Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

46 . Nhân viên Call Center – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 5/9/2019

47 . Giao dịch viên online – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 5/9/2019

48 . Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Cho vay – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/9/2019

49 . Chuyên viên Kiểm soát sau chứng từ
-Nơi làm việc: Nam Định, Bắc Ninh -Hạn nộp: 2/9/2019

50 . Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng -Hạn nộp: 2/9/2019

51 . Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai -Hạn nộp: 2/9/2019

52 . Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai -Hạn nộp: 2/9/2019

53 . Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 2/9/2019

54 . Nhân viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 2/9/2019

55 . Chuyên viên Thiết kế đồ họa E-learning – Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 1/9/2019

56 . Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java)
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 1/9/2019

57 . Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 31-08-19

58 . Giao dịch viên
-Nơi làm việc: An Giang -Hạn nộp: 31-08-19

59 . Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: An Giang -Hạn nộp: 31-08-19

60 . Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: An Giang -Hạn nộp: 31-08-19

61 . Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: An Giang -Hạn nộp: 31-08-19

62 . Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: An Giang -Hạn nộp: 31-08-19

63 . Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Bình Chánh, Quận 8 -Hạn nộp: 31-08-19

64 . Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Bình Chánh, Quận 8 -Hạn nộp: 31-08-19

65 . Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kiên Giang -Hạn nộp: 31-08-19

66 . Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 31-08-19

67 . Trưởng nhóm Công nghệ Ngân hàng số – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 30-08-19

68 . Trưởng nhóm Thúc đẩy bán – Phòng Quản lý bán hàng và Thúc đẩy bán – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 26-08-19

69 . Chuyên viên chính/cao cấp An ninh thông tin – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 25-08-19

70 . Chuyên viên chính/cao cấp Thanh toán quốc tế – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 25-08-19

71 . Chuyên viên chính/cao cấp Vận hành ứng dụng – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 25-08-19

72 . Chuyên viên chính/cao cấp Hỗ trợ phần mềm ứng dụng – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 25-08-19

73 . Chuyên viên Thiết kế (Designer) – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 23-08-19

74 . Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Kiên Giang, Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 20-08-19

75 . Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Hóc Môn -Hạn nộp: 20-08-19

76 . Kiểm soát viên Giao dịch
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 20-08-19

77 . Chuyên viên Hành chính quản trị
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 20-08-19

78 . Trưởng nhóm Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 20-08-19

79 . Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
-Nơi làm việc: Đồng Nai -Hạn nộp: 20-08-19

80 . Chuyên viên Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: Toàn quốc -Hạn nộp: 18-08-19

81 . Giám đốc Chi nhánh đa năng
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 18-08-19

82 . Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An -Hạn nộp: 18-08-19

83 . Chuyên viên Chính sách sản phẩm và Quản lý bán – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối, Vàng và Sản phẩm Phái sinh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 17-08-19

84 . Kiểm soát viên Giao dịch
-Nơi làm việc: Hóc Môn -Hạn nộp: 17-08-19

85 . Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 17-08-19

86 . Trưởng nhóm Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 17-08-19

87 . Chuyên viên Truyền thông bên ngoài – Phòng PR và Truyền thông Nội bộ – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 13-08-19


 • 57 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
 • 153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
 • Tòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • 264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
 • 8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
 • 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số 309A-311, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Lô 12, cụm CT1, Nghệ An 460000, Việt Nam
 • Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
 • 302 Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam
 • 78 Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
 • 135 Trần Hưng Đạo, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
 • Tòa nhà Hạ Long DC, 25 Tháng 4, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
 • Số 88 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 • 119 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
 • 158 Trần Phú, Thanh Vân, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 152 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • 91 Quang Trung, TP. Nam Định, Nam Định
 • 56-58 Y Jut, Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • 9f Lê Thánh Tôn, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Bình luận

avatar
5000