TPBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Giám đốc Phòng Kinh doanh Khách hàng cao cấp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/12/2023

2. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/12/2023

3. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Bình
- Hạn nộp: 14/12/2023

4. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đông Anh (Hà Nội)
- Hạn nộp: 06/12/2023

5. Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị dữ liệu (Data Governance)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 04/12/2023

6. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 03/12/2023

7. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bắc Ninh (Quế Võ),Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Bình
- Hạn nộp: 03/12/2023

8. Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 03/12/2023

9. Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/12/2023

10. Nhân viên Xử lý nợ Trực tiếp - Trung tâm Xử lý nợ 1 - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/12/2023

11. Cộng tác viên - Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/12/2023

12. Chuyên viên cao cấp Quản trị Thu hồi nợ và Phân tích dữ liệu - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/12/2023

13. Cộng tác viên Đối tác nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/12/2023

14. Chuyên viên chính Quản lý bán và Chính sách sản phẩm - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2023

15. Cộng tác viên Thu hồi nợ hiện trường - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/11/2023

16. Chuyên viên cao cấp quản lý Danh mục tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/11/2023

17. Cộng tác viên - Trung tâm Quản lý rủi ro thị trường Tài chính và Đầu tư - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/11/2023

18. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 25/11/2023

19. Lập trình viên Backend - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 24/11/2023

20. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 16/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: