TPBANK Tuyển dụng Tháng 01/2024

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2024

2. Chuyên viên chính Quản lý bán và Chính sách sản phẩm - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/02/2024

3. Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2024

4. CV/CVC/CVCC Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/02/2024

5. Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1/2) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2024

6. Lập trình viên Backend - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/02/2024

7. Trưởng nhóm Tích hợp hệ thống - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/02/2024

8. Kiểm tra viên cao cấp Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ miền Bắc - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/02/2024

9. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/02/2024

10. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Quốc (Kiên Giang), Tiền Giang, Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Long An, Bình Phước
- Hạn nộp: 10/02/2024

11. Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán nội bộ - Trung tâm Kiểm toán nội bộ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

12. Cộng tác viên - Phòng Quy hoạch và Phát triển Nguồn nhân lực tiềm năng - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

13. Kiểm toán viên chính Kiểm toán nội bộ - Trung tâm Kiểm toán nội bộ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

14. Chuyên viên Xử lý nợ Khách hàng Cá nhân - Trung tâm Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An
- Hạn nộp: 10/02/2024

15. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/02/2024

16. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp phân tích dữ liệu nợ - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/02/2024

17. Chuyên viên/Chuyên viên chính Phân tích Dữ liệu (BI Analytics) - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/02/2024

18. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 04/02/2024

19. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân LiveBank
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 03/02/2024

20. Chuyên viên Giám sát và Thanh kiểm tra Xử lý nợ - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/01/2024

21. Cộng tác viên An ninh thông tin (SOC) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/01/2024

22. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/01/2024

23. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát An ninh (SOC level 2) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/01/2024

24. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Bình
- Hạn nộp: 27/01/2024

25. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 27/01/2024

26. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam
- Hạn nộp: 27/01/2024

27. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam
- Hạn nộp: 27/01/2024

28. Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân/ Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Toàn quốc
- Hạn nộp: 26/01/2024

29. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Bắc Giang, Bắc Ninh
- Hạn nộp: 21/01/2024

30. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nam, Quảng Bình
- Hạn nộp: 20/01/2024

31. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 19/01/2024

32. Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị dữ liệu (Data Governance)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 19/01/2024

33. Kiểm soát viên Giao dịch
- Nơi làm việc: Bắc Ninh (Quế Võ), Hà Nội (Đông Anh, Thụy Khuê), Vĩnh Phúc, Quảng Bình
- Hạn nộp: 19/01/2024

34. Giám đốc chi nhánh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Hải (Nha Trang)
- Hạn nộp: 18/01/2024

35. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Nha Trang
- Hạn nộp: 18/01/2024

36. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Bình Định, Phú Quốc
- Hạn nộp: 18/01/2024

37. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Bình Định, Phú Quốc
- Hạn nộp: 18/01/2024

38. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Cần Thơ
- Hạn nộp: 18/01/2024

39. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Hạn nộp: 15/01/2024

40. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Hạn nộp: 15/01/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: