TPBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1 . Nhân viên Xử lý nợ Trực tiếp - Trung tâm Xử lý nợ 1 - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/09/2023

2 . Cộng tác viên - Trung tâm Dịch vụ Nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/09/2023

3 . Chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Thẩm định Tài sản bảo đảm - Trung tâm Thẩm định Tài sản - Khối Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, HCM, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Nam Định, Ninh Bình
- Hạn nộp: 01/09/2023

4 . Chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 01/09/2023

5 . Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Mô hình dữ liệu Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/08/2023

6 . Nhân viên tập sự
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2023

7 . Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/08/2023

8 . Thực tập sinh tiềm năng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/08/2023

9 . Giám đốc Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/08/2023

10 . Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/08/2023

11 . Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/08/2023

12 . Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/08/2023

13 . Cộng tác viên Hành chính - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/08/2023

14 . Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp phân tích dữ liệu và Quản lý Danh mục Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 24/08/2023

15 . Giám đốc/Trưởng bộ phận Đầu tư - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 21/08/2023

16 . Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Kiến trúc giải pháp - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 21/08/2023

17 . Chuyên viên cao cấp Giám sát tuân thủ Tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/08/2023

18 . Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận Phân tích, Khai thác dữ liệu – Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/08/2023

19 . Cộng tác viên Hành chính/Lễ tân - Văn phòng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/08/2023

20 . Chuyên viên Kế toán tổng hợp và Chính sách kế toán - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/08/2023

21 . Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An ninh mạng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 17/08/2023

22 . Chuyên viên cao cấp Quản trị Thu hồi nợ và Phân tích dữ liệu - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/08/2023

23 . Cộng tác viên Thu hồi nợ qua điện thoại - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 14/08/2023

24 . Cộng tác viên Thu hồi nợ hiện trường - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 13/08/2023

25 . Thực tập sinh
- Nơi làm việc: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Quốc (Kiên Giang), Tiền Giang, Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Long An, Bình Phước - Hạn nộp: 12/08/2023

26 . Giám đốc phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Nha Trang - Hạn nộp: 12/08/2023

27 . Giám đốc phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Củ Chi (HCM), Nha Trang - Hạn nộp: 12/08/2023

28 . Giám đốc phòng Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Củ Chi (HCM), TP.HCM
- Hạn nộp: 12/08/2023

29 . Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Quốc (Kiên Giang), Tiền Giang, Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Long An, Bình Phước - Hạn nộp: 12/08/2023

30 . Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Quốc (Kiên Giang), Tiền Giang, Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Long An, Bình Phước - Hạn nộp: 12/08/2023

31 . Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An - Hạn nộp: 12/08/2023

32 . Trưởng nhóm Kinh doanh Bảo hiểm - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm Nhân Thọ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 12/08/2023

33 . Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm Nhân Thọ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 12/08/2023

34 . Lập trình viên Backend - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/08/2023

35 . Chuyên viên cao cấp Quản trị dự án - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/08/2023

36 . Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1/2) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 12/08/2023

37 . Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 12/08/2023

38 . Chuyên viên chính Phân tích và Quản lý tín dụng - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/08/2023

39 . Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và Quản lý rủi ro danh mục - Phòng phân tích và quản lý tín dụng - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/08/2023

40 . Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị dữ liệu (Data Governance)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/08/2023

41 . Chuyên viên cao cấp/Giám đốc thúc đẩy bán (mảng SME - Mass) - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 04/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: