TPBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 05/08/2023

2. Chuyên viên cao cấp/Giám đốc thúc đẩy bán (mảng SME - Mass) - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 04/08/2023

3. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng
- Hạn nộp: 26/07/2023

4. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 23/07/2023

5. CV/CVC/CVCC Quản lý tài sản - Văn phòng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 21/07/2023

6. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An ninh mạng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 21/07/2023

7. Giám đốc phòng Kinh doanh BHNT - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 17/07/2023

8. Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và Quản lý rủi ro danh mục - Phòng phân tích và quản lý tín dụng - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/07/2023

9. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Mô hình dữ liệu Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/07/2023

10. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 15/07/2023

11. Chuyên viên chính/cao cấp Phân tích Dữ liệu - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/07/2023

12. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

13. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát An ninh (SOC level 2) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

14. Lập trình viên Backend - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

15. Chuyên viên cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

16. Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

17. Chuyên viên cao cấp Quản trị dự án - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

18. Chuyên viên chính Lập trình AI - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

19. Chuyên viên cao cấp Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

20. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/07/2023

21. Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1/2) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/07/2023

22. Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận Phân tích, Khai thác dữ liệu – Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/07/2023

23. Chuyên viên chính/Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/07/2023

24. Trưởng bộ phận Xử lý nợ Khách hàng Cá nhân KV Miền Trung - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 12/07/2023

25. Chuyên viên cao cấp Quản trị Thu hồi nợ và Phân tích dữ liệu - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/07/2023

26. Trưởng phòng Quản trị Thu hồi nợ và Phân tích dữ liệu - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/07/2023

27. Chuyên viên Khách hàng kinh doanh nhỏ (SME Mass)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 12/07/2023

28. Cộng tác viên báo cáo và phân tích dữ liệu - Dự án SME Mass - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/07/2023

29. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 10/07/2023

30. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Sơn Tây
- Hạn nộp: 10/07/2023

31. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 10/07/2023

32. Chuyên viên cao cấp Giám sát tuân thủ Tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/07/2023

33. Trưởng nhóm Kinh doanh Bảo hiểm - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/07/2023

34. Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/07/2023

35. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp kinh doanh nhỏ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/07/2023

36. Thực tập sinh tiềm năng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/07/2023

37. Chuyên viên Phát triển kinh doanh Ngân hàng số - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: