TPBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam. Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

2. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

3. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

4. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

5. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

6. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

7. Giám đốc phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

8. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

9. Kiểm soát viên Giao dịch
- Nơi làm việc: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

10. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Bình
- Hạn nộp: 05/11/2023

11. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp hạ tầng An ninh thông tin - khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 04/11/2023

12. Cộng tác viên - Phòng Sản phẩm Tài khoản và Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 03/11/2023

13. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 03/11/2023

14. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Giang, Quảng Ninh
- Hạn nộp: 03/11/2023

15. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 02/11/2023

16. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: KV Hà Nội
- Hạn nộp: 02/11/2023

17. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị dữ liệu (Data Governance)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/11/2023

18. Giám đốc Sản phẩm Tài khoản và Huy động bậc 1 - Phòng Sản phẩm Tài khoản và Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/10/2023

19. Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI - Trung tâm Định chế tài chính - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/10/2023

20. Chuyên viên/Chuyên viên chính Phân tích Dữ liệu (BI Analytics) - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 24/10/2023

21. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp phát triển Sản phẩm Tín dụng SME Mass/Khối Ngân hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 21/10/2023

22. Chuyên viên cao cấp Phòng chống gian lận - Phòng Quản trị rủi ro vận hành - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/10/2023

23. Chuyên viên cao cấp Kinh doanh trực tiếp - Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm Phái sinh - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/10/2023

24. Thực tập sinh tiềm năng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 19/10/2023

25. Cộng tác viên Thu hồi nợ hiện trường - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 16/10/2023

26. Cộng tác viên Thu hồi nợ qua điện thoại - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/10/2023

27. Chuyên viên Tiền lương và Chính sách Đãi ngộ - Trung tâm Dịch vụ Nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/10/2023

28. Chuyên viên Xử lý nợ Khách hàng Cá nhân - Trung tâm Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 16/10/2023

29. Nhân viên Xử lý nợ Trực tiếp - Trung tâm Xử lý nợ 1 - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/10/2023

30. Cộng tác viên - Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/10/2023

31. Kiểm soát viên Giao dịch
- Nơi làm việc: Nam Định
- Hạn nộp: 16/10/2023

32. Chuyên viên chính/cao cấp Quản trị dự án - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/10/2023

33. Chuyên viên cao cấp DevOps (DevOps Lead) - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/10/2023

34. Lập trình Frontend - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/10/2023

35. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 12/10/2023

36. Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/10/2023

37. Giám đốc/Trưởng bộ phận Đầu tư - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 11/10/2023

38. Chuyên viên cao cấp Đổi mới số phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/10/2023

39. Lập trình viên Backend - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/10/2023

40. Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/10/2023

41. Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Kiến trúc giải pháp - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/10/2023

42. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 11/10/2023

43. Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và Quản lý rủi ro danh mục - Phòng Phân tích và Quản lý tín dụng - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/10/2023

44. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An ninh mạng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/10/2023

45. Nhân viên tập sự
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 10/10/2023

46. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

47. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

48. Kiểm soát viên Giao dịch
- Nơi làm việc: Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

49. Giám đốc phòng Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

50. Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

51. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

52. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

53. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

54. Giám đốc phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

55. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Nha Trang, Tây Ninh
- Hạn nộp: 10/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: