VIB Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Tài chính - Đầu tư (Khu vực Cà Mau, Tiền Giang, Đồng Tháp, Rạch Sỏi, Sa Đéc, Châu Đốc, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang)
- Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
- Hạn nộp: 10/03/2023

Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư (Khu vực Cà Mau, Cần Thơ)
- Nơi làm việc: Cà Mau, Cần Thơ
- Hạn nộp: 09/03/2023

AWS Cloud Operations Engineer
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/03/2023

AWS Cloud Solutions Architect
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/03/2023

Azure Cloud Solutions Architect
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/03/2023

Giám đốc Quản lý Sản phẩm Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2023

Chuyên viên Kinh doanh Tài chính - Đầu tư
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/04/2023

Trưởng nhóm Bán Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài Sản)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Kinh doanh Tài chính - Đầu tư
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/04/2023

Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ - Khu vực Trung Bộ
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 03/03/2023

Trợ lý quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (Ưu tiên Nam)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2023

Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng
- Nơi làm việc: Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/04/2023

Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên gia Kiến trúc giải pháp CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên gia/CVCC phân tích nghiệp vụ thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/03/2023

Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2023

Chuyên gia/CVCC Mô hình Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Cao cấp Tối ưu hóa Vận hành Chi nhánh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 10/02/2023

Kiểm soát viên (Hà Nội)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Khu vực Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giám Đốc Ngân hàng bán lẻ/ Giám Đốc chi nhánh - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên gia/CVCC phân tích nghiệp vụ tín dụng & quản lý rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên gia/CVCC Phân tích Kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giám đốc Trải nghiệm Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Vinh
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 28/02/2023

Quản lý khách hàng (RM) - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ người dùng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giám đốc Phòng Quản lý Khiếu nại Khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên gia/CVCC vận hành ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên kế toán tổng hợp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2023

Chuyên viên cao cấp Phân tích giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2023

Chuyên viên Kế toán( quản lí chi tiêu )
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/03/2023

Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Tiền gửi, Chi lương, Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Kinh doanh Tài Chính - Đầu tư (WPB) - Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Thanh toán trong nước
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2023

Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư (WSM) - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2023

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2023

Giao dịch viên - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát Rủi ro Tài chính và Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/03/2023

Digital UI/UX Design Specialist
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: