Ngân hàng VIB Tuyển dụng 2020:

Tổng hợp thông tin tuyển dụng VIB Tháng 9/2020

1. Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Outbound
-Hạn nộp: 31/10/2020

2. Giám đốc Phòng Thẩm định Tài sản
-Hạn nộp: 9/10/2020

3. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Đối tác Thẻ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 8/10/2020

4. HRS Collaborator
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2020

5. Quản lý Khách hàng doanh nghiệp – Vinh
-Nơi tuyển dụng: Nghệ An
-Hạn nộp: 7/10/2020

6. Quản lý Khách hàng doanh nghiệp – Hải Phòng
-Nơi tuyển dụng: Hải Phòng
-Hạn nộp: 7/10/2020

7. Cộng tác viên Báo cáo Ngân hàng Nhà nước
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 7/10/2020

8. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Quản lý Sản phẩm Vay không có TSBĐ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2020

9. Giám đốc Bộ phận Quản lý Sản phẩm Vay không có TSBĐ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 7/10/2020

10. Head of Digital Labs
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 4/10/2020

11. Business Support Services Professional (IT)
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/11/2020

12. Chuyên gia Cấu trúc dữ liệu
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/01/2021

13. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ đối tác Thẻ
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 30/09/2020

14. Head of Marketing and Communication Center
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 26/09/2020

15. Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Dịch vụ Khách hàng Payroll
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 26/09/2020

16. Head of Digital Growth
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 25/09/2020

17. Chuyên viên Cao Cấp Thiết kế UI/UX và lập trình Sharepoint
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 25/09/2020

18. Chuyên Viên Cao cấp/ Chuyên Gia Dịch vụ Hệ thống và Cơ sở Dữ liệu (System Database)
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 25/09/2020

19. Developer (Details Design)
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 23/09/2020

20. Chuyên viên Cao cấp Phát triển Tiền gửi, Chi lương, Bảo hiểm
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 23/09/2020

21. Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 21/09/2020

22. Giám đốc Phòng Kinh doanh
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 21/09/2020

23. Digital Product Manager (RB)
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19/09/2020

24. Giám đốc Trung tâm kinh doanh Dịch vụ khách hàng Payroll
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19/09/2020

25. Giám đốc Phòng Field Sales Sản phẩm Thẻ
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 19/09/2020

26. Đối tác Nhân sự/ HRBP
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 16/09/2020

27. Chuyên viên cao cấp Vận Hành và Phát triển Ngân hàng Số
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 14/09/2020

28. Cộng tác viên/Thực tập sinh Dịch vụ nhân sự
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 11/9/2020

29. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Kiểm soát nội bộ NHBL
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 11/9/2020

30. Trưởng nhóm Thu hồi Nợ sớm Sản phẩm Thẻ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 10/9/2020

31. Chuyên viên tổ chức và triển khai đào tạo
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/9/2020

32. Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Cấu trúc và Phái sinh
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 10/9/2020

33. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Đối tác Bất động sản
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 10/9/2020

34. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản lý Quan hệ đối tác Bất động sản khu vực Hà Nội
-Nơi tuyển dụng:
-Hạn nộp: 1/10/2020

35. Giám đốc Quản lý Rủi ro Hoạt động
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/9/2020

36. Network, Data Center and Wintel Professional
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/9/2020

37. Giám đốc Phát triển Ứng dụng Ngân hàng điện tử/Internet Banking Development Manager
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/03/2021

38. Java Developer
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

39. Mobile developer (React Native)
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/01/2021

40. Customer Service Experience Manager
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

41. Giám đốc Quản lý Khiếu nại Khách hàng
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

42. Giám đốc Phòng kinh doanh – Đồng Nai
-Nơi tuyển dụng: Đồng Nai
-Hạn nộp: 30/09/2020

43. Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên – Đồng Nai
-Nơi tuyển dụng: Đồng Nai
-Hạn nộp: 30/09/2020

44. Chuyên viên cao cấp Lập trình Ứng dụng Di động
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/10/2020

45. Chuyên viên cao cấp Tài chính Khối Ngân hàng Bán lẻ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/11/2020

46. Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân – Đồng Nai
-Nơi tuyển dụng: Đồng Nai
-Hạn nộp: 30/09/2020

47. Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Ứng dụng Doanh nghiệp
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

48. Chuyên viên cao cấp Quản lý Hoạt động Chi nhánh
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 20/09/2020

49. Workplace Technology Professional/ Chuyên viên Cao cấp Hỗ trợ Thiết bị người dùng
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

50. Chuyên viên Chuyên trách thủ tục đảm bảo tiền vay Bình Dương/ Vũng Tàu (Credit Admin Notary)
-Nơi tuyển dụng: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương
-Hạn nộp: 31/10/2020

51. Chuyên Viên Giao Dịch Tín Dụng – Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Đắk Lắk / Cần Thơ / Đà Nẵng
-Nơi tuyển dụng: Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

52. Quản lý khách hàng Cao cấp/Quản lý khách hàng Doanh nghiệp Lớn
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

53. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên – Nghệ An
-Nơi tuyển dụng: Nghệ An
-Hạn nộp: 9/9/2020

54. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên – Thanh Hóa
-Nơi tuyển dụng: Thanh Hóa
-Hạn nộp: 9/9/2020

55. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên – Thái Bình
-Nơi tuyển dụng: Thái Bình
-Hạn nộp: 9/9/2020

56. Giao dịch viên – Nghệ An
-Nơi tuyển dụng: Nghệ An
-Hạn nộp: 9/9/2020

57. Giao dịch viên – Thanh Hóa
-Nơi tuyển dụng: Thanh Hóa
-Hạn nộp: 9/9/2020

58. Giao dịch viên – Thái Bình
-Nơi tuyển dụng: Thái Bình
-Hạn nộp: 9/9/2020

59. Quản lý Khách hàng – Nghệ An
-Nơi tuyển dụng: Nghệ An
-Hạn nộp: 9/9/2020

60. Quản lý Khách hàng – Thanh Hóa
-Nơi tuyển dụng: Thanh Hóa
-Hạn nộp: 9/9/2020

61. Quản lý Khách hàng – Thái Bình
-Nơi tuyển dụng: Thái Bình
-Hạn nộp: 9/9/2020

62. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (Vùng Tây Bắc Hà Nội)
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 31/10/2020

63. Giao dịch viên (Vùng Tây Bắc Hà Nội)
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/9/2020

64. Quản lý Khách hàng (Vùng Tây Bắc Hà Nội)
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/9/2020

65. Chuyên viên cao cấp Phát triển và vận hành Giải pháp Ứng dụng nội bộ (IT)
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/05/2021

66. Chuyên viên cao cấp Kiểm thử Giải pháp Công nghệ Thẻ/Card Solution Technology Tester Specialist
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

67. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh Dịch vụ khách hàng Payroll
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 30/09/2020

68. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 20/09/2020

69. Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Giao dịch Thị Trường Tiền tệ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

70. Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Ứng dụng nội bộ
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

71. Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng (CRM)
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

72. UI UX Design
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

73. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Định chế Tài chính
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

74. Chuyên viên cao cấp Giải pháp Công nghệ Tín dụng và Quản trị Rủi ro
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 20/09/2020

75. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Định chế Tài chính
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 24/09/2020

76. Chuyên viên cao cấp Marketing Ngân hàng Số
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

77. Personal Banker
-Nơi tuyển dụng: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
-Hạn nộp: 31/03/2021

78. Chuyên viên Quản lý Hiệu quả làm việc
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/11/2020

79. Transaction Teller
-Nơi tuyển dụng: Cần Thơ
-Hạn nộp: 30/09/2020

80. Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Ngân hàng Số
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

81. Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên – Đà Nẵng, Bình Định, Huế, Nha Trang, Lâm Đồng, Đăk Lăk
-Nơi tuyển dụng: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế
-Hạn nộp: 30/09/2020

82. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phát triển kinh doanh dịch vụ khách hàng Payroll
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 28/02/2021

83. Chuyên viên Cao Cấp Phân tích Giải pháp (IT)
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 28/02/2021

84. Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Hệ thống và Cơ sở Dữ liệu
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

85. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phân tích Giải pháp
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

86. Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Tiền gửi, Chi lương, Bảo hiểm
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

87. Card Solution Technology BA
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

88. Chuyên viên Thu hồi nợ Thẻ và Cho vay không có TSBĐ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 20/09/2020

89. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Quản lý và Khai thác Tài sản
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

90. Trưởng nhóm Xử lý Nợ
-Nơi tuyển dụng: Đồng Nai, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 24/09/2020

91. Cộng tác viên Thuế (3 tháng)
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/9/2020

92. Chuyên viên cao cấp Vận hành An toàn Thông tin
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

93. Database Integration and Management Services Specialist
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/12/2020

94. Mobile Developer
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

95. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Hoạt động
-Nơi tuyển dụng:
-Hạn nộp: 30/09/2020

96. DIGITAL PRODUCT SPECIALIST/CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

97. Digital Product Support Specialist/Chuyên viên Hỗ trợ phát triển sản phẩm Công nghệ số
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

98. Front-End Development Specialist
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

99. Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên – HCM
-Nơi tuyển dụng:
-Hạn nộp: 20/09/2020

100. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Xử lý Nợ
-Nơi tuyển dụng: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Kiên Giang
-Hạn nộp: 30/09/2020

101. Trưởng nhóm Thu hồi nợ Qua điện thoại – Sản phẩm Cho vay có Tài sản đảm bảo
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

102. Trưởng nhóm Xử lý Nợ
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/10/2020

103. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên – Khu vực Trung Bộ
-Nơi tuyển dụng: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
-Hạn nộp: 30/09/2020

104. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Thông tin quản trị
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

105. Quản lý khách hàng ưu tiên – Đông Nam Bộ
-Nơi tuyển dụng: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
-Hạn nộp: 30/09/2020

106. Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ – Vùng Kinh Doanh Hà Nội
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 31/10/2020

107. Appraisal Senior Officer/ Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/11/2020

108. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm – Đầu tư
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

109. Giám đốc Quản lý khách hàng/Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng Sản phẩm chi lương (Payroll)
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 17/09/2020

110. Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

111. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm – Đầu tư
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 4/10/2020

112. Giao dịch viên – Hồ Chí Minh
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

113. Giám đốc Phòng kinh doanh – Khu vực Đông Nam Bộ
-Nơi tuyển dụng: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
-Hạn nộp: 30/09/2020

114. Giám đốc phòng kinh doanh bán hàng qua điện thoại sản phẩm thẻ & vay
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

115. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

116. Chuyên viên cao cấp Tư vấn bảo hiểm
-Nơi tuyển dụng: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Kiên Giang
-Hạn nộp: 30/09/2020

117. Quản lý khách hàng chuyên trách Thẻ – HCM
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

118. Chuyên viên cao cấp Hạ tầng Mạng, Trung tâm Dữ liệu và Máy chủ Wintel
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

119. Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

120. UX-UI Designer
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

121. Giám đốc Sản phẩm Cho vay Ô tô/Bất động sản/Kinh doanh
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

122. Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Dương
-Nơi tuyển dụng: Bình Dương
-Hạn nộp: 30/09/2020

123. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Sản phẩm Thẻ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

124. Quản lý khách hàng cá nhân – Tây Ninh
-Nơi tuyển dụng: Tây Ninh
-Hạn nộp: 30/09/2020

125. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

126. Quản lý khách hàng cá nhân – Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
-Nơi tuyển dụng: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
-Hạn nộp: 31/12/2020

127. Quản lý khách hàng cá nhân – Khu vực Cần Thơ
-Nơi tuyển dụng: Cần Thơ
-Hạn nộp: 31/12/2020

128. Giám đốc Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cao cấp/Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

129. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Sản phẩm Vay không có TSBĐ
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/10/2020

130. Quản lý khách hàng cá nhân – Vùng Trung bộ
-Nơi tuyển dụng: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế
-Hạn nộp: 30/09/2020

131. Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

132. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound
-Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2020

133. Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân – Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu
-Nơi tuyển dụng: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
-Hạn nộp: 30/09/2020

134. Cộng tác viên/Thực tập sinh Hỗ trợ Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 20/09/2020

135. Chuyên viên cao cấp Thiết kế Trải nghiệm khách hàng Công nghệ Số (UX Designer)
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 1/10/2020

136. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 30/09/2020

137. Kiểm soát viên
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 30/09/2020

138. Giao dịch viên – Hà Nội
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 30/09/2020

139. Quản lý khách hàng cá nhân (RM)
-Nơi tuyển dụng: Hà Nội
-Hạn nộp: 1/10/2020

Ứng viên quan tâm xem chi tiết tại:

 • 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM
 • Số 208-210-212 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 • Số 12 Hòa Bình, phường An Cư , quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
 • Nhà máy A42, Cổng 1, Sân bay Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • 306 Đại lộ Bình Dương, Khu 01, Phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • 23 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • 88 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
 • 69 Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • Số 32-34-36 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • 1676 Hùng Vương, TP. Việt Trì, Phú Thọ
 • 661 – 663 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • 01K1 Nguyễn Thái Học, P.7, Vũng Tàu
 • Tòa nhà Thái Bình Dream, số 355 Lý Bôn, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • 243 Đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP.Rach Giá, Kiên Giang
 • Nhà A12, khu phố TM, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, TX.Tây Ninh, Tây Ninh
 • Số 19-20 Đường Hùng Vương, Phường 7, Cà Mau
 • Số 110 Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • Số 50 Lê Thành Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa
 • 27-29 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Tầng 1 nhà B Khu TTTM Dịch vụ – Nhà ở C1 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Số 51 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Số 91 Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định
 • số 289 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Số 27 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Số 56-58 Khu Hòa Bình, phường 1, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
guest
0 Bình Luận