VIB Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên cao cấp giám sát an ninh
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 07/08/2023
 2. Chuyên viên cao cấp phát triển Kinh doanh - Khối KHDN - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 3. Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia giám sát an ninh, an toàn
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 07/08/2023
 4. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm (BA)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 5. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ tín dụng & quản lý rủi ro (BA)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 6. Java, Dot Net Developer (Dự án Core bank) - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 7. Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm - Đầu tư - Vùng Đông Hà Nội
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 04/08/2023
 8. Giám đốc giải pháp Công nghệ Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 04/08/2023
 9. Kiểm soát viên VIB Tân Uyên - Bình Dương
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương
  - Hạn nộp: 03/08/2023
 10. Chuyên viên Phân tích và Quản trị dữ liệu Sản phẩm Huy động và Ngân hàng Giao dịch
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 02/08/2023
 11. Giám Đốc Phòng Kinh doanh/ SM - Chi nhánh Tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
  - Hạn nộp: 02/08/2023
 12. Giám đốc Phòng Quản lý Danh mục Tín dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/07/2023
 13. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Bình Dương - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/07/2023
 14. Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Sản phẩm Tài chính - Đầu tư
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 29/07/2023
 15. Chuyên viên Giao dịch tín dụng - khu vực Thanh Hóa
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Thanh Hóa
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 16. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Basel - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 17. Chuyên gia Phát triển Sản phẩm Cho vay Kinh Doanh - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 18. Chuyên viên Xử lý Nợ - Tây Ninh - Chi nhánh Tuyển dụng: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 27/07/2023
 19. Chuyên viên Xử lý Nợ - Bà Rịa Vũng Tàu
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Hạn nộp: 26/07/2023
 20. Trưởng nhóm Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 26/07/2023
 21. Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm- Đầu tư - Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
  - Chi nhánh Tuyển dụng: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 22. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long - Chi nhánh Tuyển dụng: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 23. Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm- Đầu tư - Vùng Trung Bộ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 24. Banca Finance & Analytics Professional
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 26/07/2023
 25. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Vùng Trung Bộ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 26. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro KHCN - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 27. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 22/07/2023
 28. Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm- Đầu tư
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 22/07/2023
 29. Digital Banking (Mảng KHDN) - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 30. Thủ Quỹ/ Kiểm Ngân - Tây Ninh - Chi nhánh Tuyển dụng: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 31. Thủ Quỹ/ Kiểm Ngân - Bình Dương - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 32. Giám đốc Phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 19/07/2023
 33. Chuyên gia Kiến trúc Giải pháp Công nghệ thông tin
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 34. Chuyên viên Xử lý nợ Đặc thù
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 16/07/2023
 35. CVCC Trí tuệ Nhân tạo Ngân hàng Số
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 36. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát Nội bộ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 37. Giám đốc Phát triển kinh doanh Bảo hiểm – Đầu tư
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 38. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Bảo hiểm - Đầu tư
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 39. Chuyên viên Phân tích Kinh doanh Mạng lưới chi nhánh
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 40. Chuyên viên cao cấp phát triển giải pháp công nghệ quy trình tín dụng (.Net Developer)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 41. Trưởng nhóm Thu hồi nợ có Tài sản bảo đảm - Đông Nam Bộ - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương, Đồng Nai
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 42. Chuyên gia Sản phảm cho Vay Bất động Sản
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 43. Giám đốc Thu hồi nợ trực tiếp & Xử lý nợ Vùng - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 44. Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh và Tổ chức sự kiện MLCN - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 12/07/2023
 45. Product Owner - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 46. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - AMC
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 09/07/2023
 47. Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ thẻ - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 09/07/2023
 48. Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng - Chi nhánh Tuyển dụng: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 09/07/2023
 49. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 50. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 51. Chuyên viên Tài chính Khối Nguồn vốn Ngoại hối
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 52. Chuyên gia/Chuyên viên Cao cấp Đào tạo Sản phẩm Vay - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 53. Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống thẻ - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 54. Chuyên gia/CVCC dịch vụ pháp lý về nguồn vốn & giao dịch ngân hàng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 55. Chuyên viên Thu hồi nợ Khách hàng doanh nghiệp
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 56. Chuyên gia Kiểm soát rủi ro và Tuân thủ Công nghệ số
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 57. Chuyên viên giao dịch Thị trường Tiền tệ (MM Dealer)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 58. Chuyên gia/CVCC Tối ưu hóa vận hành chi nhánh - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 59. Thực tập sinh Khối KHDN - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 60. Chuyên viên cao cấp Đào tạo và Phát triển (Elearning) - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 26/07/2023
 61. Giao dịch viên/Giao dịch viên chính - khu vực Quảng Ninh
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 62. Chuyên viên chính Chính sách đãi ngộ nhân sự và Quản lý Hiệu quả làm việc - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 63. Chuyên gia/CVCC Quản trị rủi ro AML ( phụ trách mảng KYC/E-KYC) - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 64. Trưởng nhóm Xử lý nợ (Đồng Nai - Bình Dương)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương, Đồng Nai
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 65. Trưởng nhóm Xử lý nợ - Cần Thơ - Kiên Giang - Chi nhánh Tuyển dụng: Cần Thơ, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 66. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp - HCM
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 67. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - khu vực Hải Phòng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hải Phòng
  - Hạn nộp: 04/08/2023
 68. Chuyên gia/CVCC Quản lý tuân thủ - Ban pháp chế - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 69. Chuyên viên Báo cáo và Phân tích
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 70. Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 71. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Quảng Ninh - Chi nhánh Tuyển dụng: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 72. Chuyên gia/CVCC Thiết kế đồ họa - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 73. Chuyên gia Kiểm soát nội bộ NHBL
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/07/2023
 74. Giám đốc Phòng Quản lý Khách hàng Ưu tiên (Khu vực Quận 1-3-5-7; quận 4-6-8)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 26/07/2023
 75. CVCC Tuyển dụng và Phát triển Nguồn nhân lực
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 76. CVCC phát triển ứng dụng nội bộ (.Net Developer)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 77. AML Risk Data Scientist - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 78. Trưởng nhóm Xử lý nợ - Hồ Chí Minh
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 79. Giám đốc Phòng Tố tụng Bất động sản.
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 80. Chuyên gia Chính sách Tài sản bảo đảm - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 81. Chuyên gia Chính sách Tài sản bảo đảm - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 82. Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 83. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mô hình Rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 84. Chuyên viên bán Tài sản Bất Động Sản (Quản lý & Khai Thác Tài sản)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 85. Chuyên viên bán Tài sản Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Cần Thơ, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 86. Chuyên viên Mua bán và Khai thác tài sản
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 87. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (khu vực Quảng Ninh) - Chi nhánh Tuyển dụng:
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 88. Giao dịch viên/Giao dịch viên chính - Hà Nội
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 89. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Hà Nội - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 90. Chuyên viên Nghiệp vụ bán - Phòng Quản lý khai thác tài sản - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 91. Digital Solution Architect
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 07/08/2023
 92. Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 93. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 94. Nhân viên Kinh doanh Ngoại hối
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 95. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Báo cáo và Phân tích - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 96. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ - Khối Ngân hàng bán lẻ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 97. Chuyên viên Xử lý Nợ - Khu vực Kiên Giang - Cần Thơ - Chi nhánh Tuyển dụng: Cần Thơ, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 98. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 99. Kiểm toán Khối Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 100. Trưởng nhóm Xử lý nợ BĐS - Hồ Chí Minh
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 101. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản - Đông Nam Bộ - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 102. Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 103. Quản lý khách hàng Ưu tiên
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 104. Quản lý Khách hàng Ưu tiên
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 105. Trợ lý Quản lý Khách hàng doanh nghiệp lớn (Ưu tiên Nam)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 106. Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 107. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 108. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 109. Chuyên gia Kiến trúc giải pháp CNTT - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 110. Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 111. CVCC Phân tích Tài chính - HCM
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 112. Chuyên viên Bán - Phòng Quản lý và Khai thác tài sản (Hà Nội) - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 113. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng - Khu vực Trung Bộ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 114. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Vinh
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Nghệ An
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 115. Quản lý khách hàng (RM) - Hà Nội
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 116. Chuyên viên cao cấp Phát triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ số (.net Dev) - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 117. Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 118. Chuyên gia/CVCC Vận hành Ứng dụng - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 119. Thủ Quỹ - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 120. Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 121. Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp - Chi nhánh Tuyển dụng: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 122. Digital Product Owner - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 123. Chuyên viên Xử lý nợ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 124. Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên - Đông Hà Nội
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Hà Nội, Thái Nguyên
  - Hạn nộp: 31/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: