VIB Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên cao cấp Văn thư và lễ tân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 17/07/2022

Wealth Product Marketing Professional Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 17/07/2022

Chuyên viên chính Văn thư và lễ tân Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Hậu cần Hà Nội
-Hạn nộp: 18/08/2022

Chuyên viên cao cấp Giám sát An toàn thông tin Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên viên Xử lý nợ Hà Nội
-Hạn nộp: 09/07/2022

Giám đốc phòng Kinh doanh/ Sm Khu vực Đông Nam Bộ (Vũng tàu, Đồng Nai) Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
-Hạn nộp: 07/07/2022

Project Manager - Quản lý Dự án Giải pháp Công nghệ tín dụng và Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Cộng tác viên Xử lý nợ Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Cộng tác viên DVKH số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 02/07/2022

Chuyên viên cao cấp mô hình rủi ro tín dụng Hà Nội
-Hạn nộp: 01/07/2022

Chuyên viên Xử lý nợ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên chính Kiểm soát Rủi ro Tài chính và Tuân thủ Hà Nội
-Hạn nộp: 01/07/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển Giải pháp Công nghệ Thẻ/ Dịch vụ Khách hàng Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Quan hệ đối tác Thẻ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia Quản lý rủi ro và Kiểm soát tuân thủ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng nhóm Nghiệp vụ bán Hà Nội
-Hạn nộp: 24/06/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp ứng dụng nội bộ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/07/2022

Chuyên viên cao cấp hỗ trợ giải pháp công nghệ thẻ Hà Nội
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp quy trình tín dụng Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Giao dịch tín dụng - Châu Đốc An Giang
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Vận hành thẻ - Khối Dịch vụ vận hành (Hà Nội) Hà Nội
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Thanh toán và Tra soát Thẻ - Vận hành thẻ - Khối Dịch vụ Vận hành (Hà Nội) Hà Nội
-Hạn nộp: 20/06/2022

Quản lý khách hàng SP Thẻ - Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Thái Nguyên, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hải Dương) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ Thẻ Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Kiến trúc sư giải pháp công nghệ thông tin Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Giao Dịch Viên - Tây Ninh Tây Ninh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giao Dịch Viên - Bình Dương Bình Dương
-Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng nhóm Bán Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tiền gửi, chi lương, bảo hiểm Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp công nghệ sản phẩm cho vay Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia Quản lý danh mục tín dụng Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

CVCC Sáng tạo Nội dung Số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

CVCC Quản lý Dự án và Hệ thống Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Ngăn ngừa rủi ro Thẻ tín dụng Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thẩm định Tài sản - AMC
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên gia Ngân hàng số - Khối khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng - Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên/Phú Thọ/Hải Dương/Vĩnh Phúc) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay Tín chấp Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên gia Kiểm soát nội bộ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

CVCC Kinh doanh Tài chính - Đầu tư Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng nhóm Xử lý nợ BĐS - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ - Nha Trang Khánh Hòa
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Đầu Tư (Thái Nguyên/ Phú Thọ/ Hải Dương/ Vĩnh Phúc) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
-Hạn nộp: 20/06/2022

CV cao cấp/Chuyên viên Kinh doanh Tài chính - Đầu tư - Khu vực Trung bộ Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
-Hạn nộp: 30/06/2022

Thực tập Sinh Khối Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Tài chính - Đầu tư - Khu vực ĐBSCL (Cần Thơ, Kiên Giang, Sa Đéc, Đồng Tháp, Châu Đốc, Tiền Giang) An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp - HCM Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng SP Thẻ - Vùng Tây Hà Nội/ Vùng Đông Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng) Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Vùng NHBL Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng Công nghệ Thông tin Hà Nội
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phê duyệt Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia Quản lý Rủi ro hoạt động Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư - Khu vực ĐBSCL (Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang) Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Hệ thống và Cơ sở Dữ liệu Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Kiểm soát Nội Bộ NHBL Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 15/07/2022

Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - HCM Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám Đốc Thu hồi Nợ trực tiếp và Xử lý Nợ Ô tô miền Nam (Phó Giám Đốc Trung Tâm) Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại Cho vay Tín chấp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi Nợ muộn qua điện thoại Cho vay Tín chấp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thanh toán trong nước Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/12/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên bán Tài sản BĐS & Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản) Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Nghiệp vụ Bán (Quản lý khai thác tài sản) Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Giám đốc Phòng Thẩm định tài sản Hà Nội, Thanh Hóa
-Hạn nộp: 30/06/2022

Cộng tác viên Chăm sóc Khách hàng Outbound Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Cộng tác viên Nhập liệu Hệ thống E- Profile (fulltime, 3 tháng) Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng phía Nam Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Digital UI/UX Design Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/08/2022

Digital Data Analyst Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Giải pháp Điện toán Đám mây Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tây Ninh, Tiền Giang
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên vận hành và Hỗ trợ kinh doanh BL - Quận 7 Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Tiếp thị và Truyền thông số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản - HCM Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Giao dịch viên - Vùng Đông Hà Nội Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Thanh toán quốc tế, kiều hối và thu hộ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý Khách hàng - RM (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa) Hà Nội
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên cao cấp Thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Fullstack Developer - Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Thẻ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Thiết kế Kiến trúc Giải pháp Công nghệ số (Digital Solution Architect) Hà Nội
-Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp dịch vụ vận hành chi nhánh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại - Hà Nội Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Ngân hàng số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
-Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng nhóm Xử lý Nợ Ô tô miền Bắc Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Phân tích và Quản trị dữ liệu Sản phẩm huy động và Ngân hàng Giao dịch Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Marketing Kỹ thuật số Sản phẩm Thẻ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Branch Card Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Giao dịch tín dụng An Giang, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Tài chính Quản lý Nợ NHBL Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay có TSBĐ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/09/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm thử Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng sản phẩm Thẻ - Khu vực Trung bộ Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Marketing Sản phẩm Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: