VIB Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Quản lý nợ (khu vực Cầu Giấy, Ba Đình)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 11/11/2023
 2. Chuyên gia Sản phẩm Tài trợ Thương mại
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 30/11/2023
 3. Chuyên gia/CVCC Quan hệ Đối tác Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 30/11/2023
 4. Quản lý Khách hàng Khu vực Đông Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai - Hạn nộp: 11/11/2023
 5. Chuyên viên Cao cấp Quản lí nợ Khu vực ĐBSCL
  - Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 11/11/2023
 6. Giao dịch viên/ Teller
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 10/11/2023
 7. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 10/11/2023
 8. Chuyên viên Quản lý Nợ - Vùng Đông Hà Nội - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 9. Chuyên gia Phân tích Dữ liệu Ngân hàng Số/ Digital Data Analyst - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 30/11/2023
 10. Chuyên viên Cao cấp Quản lí Khách hàng Ưu tiên
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai - Hạn nộp: 08/11/2023
 11. Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 05/11/2023
 12. Thủ Quỹ - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 13. Quản lý Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Nơi làm việc: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai - Hạn nộp: 30/11/2023
 14. Trưởng nhóm Thu hồi Nợ trực tiếp cho vay có TSĐB
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 15. Chuyên viên Cao cấp Vận hành Điện toán Đám mây AWS
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 05/11/2023
 16. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ - Khu vực Cần Thơ - Nơi làm việc: Cần Thơ - Hạn nộp: 05/11/2023
 17. Bình Dương - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 18. Chuyên viên cao cấp Lập trình Ứng dụng Di động (React Native Dev) - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 04/11/2023
 19. Chuyên gia Phát triển Sản phẩm Bảo hiểm Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 04/11/2023
 20. Chuyên gia/CVCC Ngăn ngừa Rủi ro Thẻ tín dụng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 30/11/2023
 21. Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp - Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 22. CVCC Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu Tư
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 23. CVCC Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 24. Giám Đốc nghiệp vụ Giám sát Vận hành Chi nhánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 02/11/2023
 25. Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại Cho vay Tín chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 01/11/2023
 26. Chuyên viên Cao cấp Quản lí nợ Khu vực Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Vũng Tàu) - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai - Hạn nộp: 01/11/2023
 27. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giám sát Rủi ro KHDN, NV&NH - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 01/11/2023
 28. Chuyên viên Quản lý nợ - Khu vực Trung Bộ - Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 01/11/2023
 29. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thanh toán và tra soát thẻ - Khối Dịch vụ vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 30. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý nợ - Mạng lưới Chi nhánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 31. Trợ lý Quản lý Khách hàng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 32. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ - Khu vực Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình
  - Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa - Hạn nộp: 31/12/2023
 33. Chuyên viên Giao dịch tín dụng kho quỹ chứng từ - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 15/10/2023
 34. Công tác viên Hỗ trợ Vận hành Sản phẩm Huy động và Ngân hàng Giao dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 35. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ - Khu vực Hải Phòng/Hải Dương
  - Nơi làm việc: Hải Dương, Hải Phòng
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 36. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ - Khu vực Hà Nội - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 37. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ - Khu vực Quảng Ninh - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 38. Giám đốc Phòng Thẩm định Tài Sản - Khu vực Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh - Hạn nộp: 31/10/2023
 39. Chuyên gia Phát triển Giải pháp Chuyển đổi số Bảo hiểm- Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 27/10/2023
 40. Fullstack nodejs, Reactjs Developer - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 27/10/2023
 41. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai - Hạn nộp: 27/10/2023
 42. CV/CVCC Quản lý Nợ (Bình Dương - Tây Ninh)
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 43. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay Tín chấp - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 27/10/2023
 44. Cộng tác viên Hỗ trợ Kinh doanh Sản phẩm cho vay
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 45. Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Đồng Nai - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 25/10/2023
 46. Chuyên viên Đầu tư và Phát hành Giấy tờ có giá (Capital Market Dealer)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 30/11/2023
 47. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Thu hồi nợ có TSBĐ - Khu vực Hà Nội/ Quảng Ninh/ Thanh Hóa/ Nghệ An - Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 48. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ ngoại bảng - Khu vực Quảng Ninh/ Hải Phòng - Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh - Hạn nộp: 31/12/2023
 49. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh và Quan hệ đối tác sản phẩm cho vay
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 50. Chuyên gia Khoa học Dữ liệu Ngân hàng số/ Digital Data Science and AI - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 18/10/2023
 51. Chuyên gia Phân tích Dữ liệu Ngân hàng số/ Digital Data Analyst - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 18/10/2023
 52. Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo Ngân hàng Số - Digital AI Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 53. Chuyên gia Khoa học Dữ liệu Ngân hàng Số - Digital Data Science - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 54. Trưởng nhóm Bán Bất Động Sản - (Quản lý & Khai thác Tài Sản)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 18/10/2023
 55. Chuyên viên Thiết kế Trải nghiệm khách hàng Công nghệ số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 14/10/2023
 56. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai - Hạn nộp: 14/10/2023
 57. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Hạn nộp: 13/10/2023
 58. Trợ lý Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - TTKD KHDN Vinh - Nơi làm việc: Nghệ An - Hạn nộp: 31/10/2023
 59. Chuyên gia Phát triển Giải pháp Khách hàng kinh doanh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 60. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp (Thanh Hóa) - Nơi làm việc: Thanh Hóa - Hạn nộp: 31/10/2023
 61. Giám đốc phòng Kinh doanh Thẻ - khu vực Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 62. Chuyên viên Quản lý Chi phí - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 63. Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 64. Giám đốc Phòng Thẩm định Tài Sản
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 65. Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Vùng NHBL - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 66. Chuyên viên Giao dịch tín dụng
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 67. Trưởng nhóm Xử lý nợ tín chấp - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 68. Chuyên viên Giao dịch tín dụng - khu vực Thái Bình
  - Nơi làm việc: Thái Bình - Hạn nộp: 31/10/2023
 69. Giám đốc Phòng Thẩm định Tài Sản
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa - Hạn nộp: 31/12/2023
 70. Chuyên viên Chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 71. Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 72. Chuyên viên cao cấp hỗ trợ ứng dụng nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 73. Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ giải pháp ứng dụng doanh nghiệp - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 74. Chuyên gia Quản lý Danh mục Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 75. Giám đốc Giám sát Rủi ro Thẻ - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 76. Chuyên gia Quản lý danh mục tín dụng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 77. Trưởng nhóm Xử lý nợ Bất động sản- Hà Nội - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 78. Giám đốc Phòng Giải pháp Số - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 79. Giám đốc Trung tâm Kinh doanh KHDN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 80. Trưởng nhóm Xử lý nợ Bất động sản/ Ô tô - Khu vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 81. Quản lý khách hàng (Hải Phòng/Hải Dương)
  - Nơi làm việc: Hải Dương, Hải Phòng
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 82. CVCC Phát triển Kinh doanh và Quan hệ Đối tác Sản phẩm Vay
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 83. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp cho vay có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/12/2023
 84. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/12/2023
 85. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất động sản - Hồ Chí Minh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/12/2023
 86. Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Trung tâm Quản lý nợ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 87. Chuyên viên cao cấp phát triển giải pháp công nghệ sản phẩm cho vay - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 88. Quản lý Khách hàng - Khu vực Tây Ninh - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 89. Quản lý Khách hàng - Khu vực Bình Dương - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 90. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô/ Bất động sản - Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên - Hạn nộp: 31/12/2023
 91. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp cho vay có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên - Hạn nộp: 31/12/2023
 92. Chuyên viên Thu hồi nợ tín chấp - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 93. Chuyên viên / Chuyên viên cao cấp Đào tạo nghiệp vụ Thu hồi và Xử lý nợ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 94. Thủ quỹ - khu vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 95. Giám đốc Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cao cấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 96. Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 97. Giám đốc Phòng Thu hồi nợ trực tiếp có TSBĐ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 98. Chuyên gia/CVCC Trải nghiệm Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 99. CVCC Vận hành Sản phẩm Huy động và Ngân hàng Giao dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 100. Giám đốc phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 101. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ - Khu vực Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 102. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ ngoại bảng - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 103. Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 104. Chuyên viên Thẩm định Tài sản - VIB AMC - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 105. Chuyên viên cao cấp Quản lý danh mục tín dụng - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 106. Chuyên gia Hỗ trợ quản lý kinh doanh KHDN - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 107. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm (BA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 108. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ tín dụng & quản lý rủi ro (BA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 109. Java, Dot Net Developer (Dự án Core bank) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 110. Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng bán lẻ (Bình Dương - Tây Ninh)
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 111. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Vùng Trung Bộ
  - Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 112. Chuyên viên Xử lý nợ Đặc thù
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 113. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Bảo hiểm - Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 114. Chuyên gia Phát triển Sản phảm cho Vay Bất động Sản - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 115. Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ thẻ - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 116. Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng - Nơi làm việc: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 117. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 118. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 119. Chuyên viên Thu hồi nợ Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 120. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Dịch vụ pháp lý về Tín dụng và Tố tụng - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 121. Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm (Developer)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 122. Chuyên viên giao dịch Thị trường Tiền tệ (MM Dealer)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 123. CVCC Tài chính Khối Ngân hàng Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 30/11/2023
 124. Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ nội bộ Nguồn vốn ngoại hối - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 125. Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 126. Chuyên viên Báo cáo và Phân tích
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 30/11/2023
 127. Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 128. Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 15/10/2023
 129. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Quảng Ninh - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 130. Chuyên gia/CVCC Thiết kế đồ họa - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 131. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 132. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ - Vùng Nam HN - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 133. Chuyên gia Chính sách Tài sản bảo đảm - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 15/10/2023
 134. Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 135. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mô hình Rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 136. Quản lý khách hàng (Vùng Đông Bắc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 137. Chuyên viên Mua bán và Khai thác tài sản
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 15/11/2023
 138. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (khu vực Quảng Ninh) - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 139. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Hà Nội - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 140. Cộng tác viên/ Thực tập sinh Đào tạo
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 141. FX Retail Dealer
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 142. Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 143. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 144. Chuyên viên Xử lý nợ Bất động sản - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 145. Chuyên viên cao cấp Lập trình Ứng dụng Di động (React Native Dev) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 146. Giám đốc Quản lý Sản phẩm Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 147. Chuyên viên Nghiệp vụ Bán - Phòng Quản lý và Khai thác tài sản (Hà Nội) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 148. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Hà Nội - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 149. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng - Khu vực Trung Bộ
  - Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 150. Quản lý khách hàng (RM) - Vùng Bắc Trung Bộ - Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa - Hạn nộp: 31/12/2023
 151. Quản lý khách hàng (RM) - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 152. Chuyên gia/CVCC Vận hành Ứng dụng - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 153. Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - KV HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 31/10/2023
 154. Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: