VIB Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Quản lý Khách hàng cá nhân - Khu vực ĐBSCL (Châu Đốc, Sa Đéc, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp) Cần Thơ 5 21/05/2023
 2. Chuyên viên Cao cấp Tối Ưu Hóa Vận hành chi nhánh Hồ Chí Minh 1 20/05/2023
 3. Chuyên viên Marketing SP Huy động- Đầu tư- Bảo hiểm Hồ Chí Minh 1 19/05/2023
 4. Chuyên gia/CVCC Quản lý tuân thủ - Ban pháp chế Hà Nội 1 31/07/2023
 5. Kiểm toán viên cao cấp Khối hỗ trợ HO & các công ty thành viên Hà Nội 1 30/06/2023
 6. Chuyên viên Quản lý Dự án và hệ thống Hồ Chí Minh 2 31/05/2023
 7. Chuyên viên Báo cáo và Phân tích Hồ Chí Minh 2 31/05/2023
 8. Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành Hồ Chí Minh 3 31/05/2023
 9. Giám đốc Phòng Kinh doanh (Khu vực Long Xuyên, Đồng Tháp, Cà Mau) Cà Mau, Đồng Tháp 3 18/05/2023
 10. Business Analyst IT/ Phân tích Giải pháp Công nghệ Tiền Gửi Chi lương Bảo hiểm Hồ Chí Minh 1 17/05/2023
 11. Chuyên viên cao cấp Quản lý Khiếu nại khách hàng Hà Nội 1 15/05/2023
 12. Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay Bình Dương, Tây Ninh 7 30/04/2023
 13. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 14. Tài xế - Lái xe con chuyên dùng chở tiền (Khu vực Cần Thơ) Cần Thơ 1 13/05/2023
 15. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh 2 31/08/2023
 16. Chuyên gia/CVCC Thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
 17. Chuyên gia/CVCC Sáng tạo Nội dung Số Hồ Chí Minh 2 31/05/2023
 18. Chuyên gia Gắn kết Người dùng Ngân hàng Số Hồ Chí Minh 3 31/05/2023
 19. Quản lý khách hàng sản phẩm Thẻ - Khu vực Trung bộ Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế 5 11/05/2023
 20. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ NHBL Hà Nội 1 30/04/2023
 21. Chuyên gia/ CV Cao cấpThẩm định Sản phẩm Cho vay có Tài sản đảm bảo Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 22. Nhân viên Giao dịch Thị trường Tiền tệ Hồ Chí Minh 1 10/05/2023
 23. Chuyên gia/CVCC Kiểm soát Nội bộ Hồ Chí Minh 2 31/05/2023
 24. Chuyên Gia Dịch vụ Pháp lý về Nguồn vốn và Giao dịch Ngân hàng - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 1 30/06/2023
 25. Chuyên gia/CVCC Ngân hàng số Hồ Chí Minh 3 31/05/2023
 26. Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư (Khu vực Quận 1-3-5-7; quận 4-6-8) Hồ Chí Minh 3 07/05/2023
 27. Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi Ngân hàng Hồ Chí Minh 2 31/05/2023
 28. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành - Trung tâm Quản lý nợ Ngân hàng bán lẻ Hà Nội 1 30/06/2023
 29. CVCC Tuyển dụng và Phát triển Nguồn nhân lực Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
 30. Quản lý khách hàng (Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình) Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa 1 30/06/2023
 31. Chuyên viên Quản lý Khách hàng/ Tín dụng- Vùng Đông Nam Bộ (Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai) Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai 1 04/05/2023
 32. CVCC phát triển ứng dụng nội bộ (.Net Developer) Hà Nội 1 30/06/2023
 33. AML Risk Data Analytics Hà Nội 1 31/05/2023
 34. Kiểm soát viên VIB Long Khánh- Đồng Nai Hồ Chí Minh 1 04/05/2023
 35. Chuyên viên Cao cấp Kinh doanh Tài chính Đầu tư Hồ Chí Minh 1 03/05/2023
 36. Chuyên viên Giao dịch tín dụng - khu vực Quảng Ninh (Mạo Kê, Uông Bí) Quảng Ninh 2 03/05/2023
 37. Digital Data Engineer Hồ Chí Minh 1 03/05/2023
 38. Chuyên viên Nghiệp vụ bán - Phòng Quản lý khai thác tài sản Hồ Chí Minh 3 29/04/2023
 39. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính kiểm soát nội bộ Hồ Chí Minh 2 30/04/2023
 40. Digital Data Analyst Hồ Chí Minh 1 26/04/2023
 41. Cộng tác viên/Thực tập sinh Hỗ trợ Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 42. Chuyên gia/CVCC Thẩm định Tín dụng Hồ Chí Minh 5 30/04/2023
 43. CVCC Dịch vụ Nhân sự Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 44. Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 45. Giám đốc Phòng Giải pháp Gắn kết Người dùng Ngân hàng Số Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 46. CVCC/CV Quản lý Bảng cân đối tài sản Hồ Chí Minh 2 30/04/2023
 47. Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại Hồ Chí Minh 2 31/05/2023
 48. Trưởng nhóm Xử lý nợ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 15 31/05/2023
 49. Trưởng nhóm Thu hồi nợ trực tiếp - HCM Hồ Chí Minh 3 31/05/2023
 50. Giám đốc Phòng Thu giữ Tài sản miền Nam Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
 51. Giám đốc Phòng Tố tụng miền Nam Hồ Chí Minh 3 31/05/2023
 52. Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính Đầu tư - Khu vực Hà Nội Hà Nội 4 30/06/2023
 53. Quản lý Khách hàng Thẻ (Bình Dương - Tây Ninh) Bình Dương, Tây Ninh 5 31/05/2023
 54. Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng Hồ Chí Minh 2 31/05/2023
 55. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mô hình Rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ Hà Nội 1 31/05/2023
 56. Giám đốc Phòng Kinh doanh Hồ Chí Minh 3 30/04/2023
 57. Quản lý khách hàng (Vùng Đông Bắc) Quảng Ninh 10 30/06/2023
 58. Giao dịch viên/Giao dịch viên chính - Hà Nội Hà Nội 5 31/07/2023
 59. Giám đốc Chi nhánh/Giám đốc Ngân hàng bán lẻ Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 1 31/05/2023
 60. Điều tra Gian lận Nội bộ Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 61. Chuyên viên Kinh doanh tài chính đầu tư - Hà Nội Hà Nội 10 31/07/2023
 62. Chuyên viên Nghiệp vụ bán - Phòng Quản lý khai thác tài sản Hà Nội 1 31/07/2023
 63. Digital Solution Architect Hà Nội 2 07/05/2023
 64. Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Chính sách Tài sản bảo đảm - Khối QTRR&TT Hà Nội 1 30/06/2023
 65. Quản lý Khách hàng doanh nghiệp (Hải Phòng/Quảng Ninh) Hải Phòng, Quảng Ninh 1 30/06/2023
 66. FX Retail Dealer Hà Nội 2 31/05/2023
 67. Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội Hà Nội 1 30/04/2023
 68. Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ Thẻ Hà Nội 1 30/04/2023
 69. CVCC Quan hệ Đối tác Ngân hàng Số Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 70. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng) Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng 10 30/06/2023
 71. Chuyên viên Xử lý nợ Bất động sản (Hà Nội, Hải Phòng) Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng 10 30/06/2023
 72. Nhân viên Kinh doanh Ngoại hối Hồ Chí Minh 3 30/04/2023
 73. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Báo cáo và Phân tích Hà Nội 1 31/05/2023
 74. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Vận hành thẻ Hà Nội 1 31/05/2023
 75. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ - Khối Ngân hàng bán lẻ Hà Nội 2 31/05/2023
 76. Chuyên viên Xử lý Nợ - Khu vực Kiên Giang - Cần Thơ Cần Thơ, Kiên Giang 1 30/04/2023
 77. Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Khu vực Bình Dương Bình Dương 1 25/04/2023
 78. Kiểm toán Khối Khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh 2 30/04/2023
 79. Trưởng nhóm Xử lý nợ BĐS - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 80. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản - Đông Nam Bộ Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh 2 30/04/2023
 81. Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư Bình Dương, Tây Ninh 3 31/05/2023
 82. Chuyên viên cao cấp Lập trình Ứng dụng Di động (React Native Dev) Hà Nội 1 16/05/2023
 83. Chuyên Viên Chiến Lược Đãi Ngộ Nhân Sự/ Data Analyst Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 84. Chuyên viên cao cấp Phát triển Kinh doanh - Khối KHDN Hà Nội 1 31/05/2023
 85. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản Đắk Lắk 1 30/04/2023
 86. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản Đà Nẵng 2 30/04/2023
 87. Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu 1 30/04/2023
 88. Trợ lý Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Cần Thơ, Hồ Chí Minh 2 30/04/2023
 89. Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Tài chính - Đầu tư (Khu vực Cà Mau, Tiền Giang, Đồng Tháp, Rạch Sỏi, Sa Đéc, Châu Đốc, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang) An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang 10 30/04/2023
 90. Chuyên viên Kinh doanh Tài chính - Đầu tư Tây Ninh 5 31/05/2023
 91. Trưởng nhóm Bán Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài Sản) Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
 92. Chuyên viên Kinh doanh Tài chính - Đầu tư Bình Dương, Tây Ninh 5 31/05/2023
 93. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng Tây Ninh 10 31/05/2023
 94. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng Bình Dương 5 31/05/2023
 95. Chuyên viên Thu hồi Nợ qua điện thoại Hồ Chí Minh 3 30/04/2023
 96. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô Hồ Chí Minh 3 29/04/2023
 97. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản Hồ Chí Minh 3 30/04/2023
 98. Chuyên gia Kiến trúc giải pháp CNTT Hà Nội 2 30/04/2023
 99. Chuyên gia/CVCC phân tích nghiệp vụ thẻ Hà Nội 1 30/04/2023
 100. Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) Hà Nội 1 30/04/2023
 101. Giám Đốc Ngân hàng bán lẻ/ Giám Đốc chi nhánh - Hà Nội Hà Nội 1 31/05/2023
 102. Chuyên gia/CVCC phân tích nghiệp vụ tín dụng & quản lý rủi ro Hà Nội 1 30/04/2023
 103. CVCC Phân tích Tài chính - HCM Hồ Chí Minh 5 30/04/2023
 104. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Hà Nội Hà Nội 1 30/06/2023
 105. Chuyên viên Kinh doanh Tài chính - Đầu tư (khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 5 30/04/2023
 106. Giám đốc Phòng Thu hồi Nợ trực tiếp & Xử lý nợ Ô tô Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
 107. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Vinh Nghệ An 1 30/04/2023
 108. Quản lý khách hàng (RM) - Hà Nội Hà Nội 10 30/06/2023
 109. Giám Đốc Phòng Xử Lý Nợ Ô Tô Miền Bắc Hà Nội 1 31/05/2023
 110. Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ người dùng Hà Nội 1 30/04/2023
 111. Chuyên viên Kinh doanh Tài chính - Đầu tư (Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa 5 31/05/2023
 112. Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ Hồ Chí Minh 5 30/04/2023
 113. Giám đốc Quản lý Khiếu nại Khách hàng Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 114. Giám đốc Phòng Quản lý Khiếu nại Khách hàng Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
 115. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp - HCM Hồ Chí Minh 3 31/05/2023
 116. Kiểm toán Khối Khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh 3 31/05/2023
 117. Chuyên gia/CVCC Vận hành Ứng dụng Hà Nội 2 30/04/2023
 118. Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - KV HCM Hồ Chí Minh 3 30/04/2023
 119. Chuyên Gia Quản lý Rủi ro Gian lận Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
 120. Chuyên viên Xử lý nợ (khu vực Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc) Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc 10 30/04/2023
 121. Digital Data Analyst Hồ Chí Minh 2 30/04/2023
 122. Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ - Vùng Đông Hà Nội Hà Nội 1 30/04/2023
 123. Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp Hồ Chí Minh 8 30/04/2023
 124. Digital Product Owner Hà Nội 1 31/05/2023
 125. Chuyên viên Xử lý nợ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh 1 31/10/2023
 126. Chuyên viên Kinh doanh Tài Chính - Đầu tư (WPB) - Đông Hà Nội Hà Nội, Thái Nguyên 20 30/04/2023
 127. Cộng tác viên Phát triển Kinh doanh Huy động và Ngân hàng Giao dịch Hà Nội 2 30/04/2023
 128. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Đà Nẵng 1 30/04/2023
 129. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực Hà Nội 1 28/04/2023
 130. Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 2 30/04/2023
 131. Chuyên viên cao cấp Thanh toán trong nước Hồ Chí Minh 1 15/05/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: