VIB Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quản lý Dự án Cao cấp (IT)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/05/2024

CVCC Đào tạo Nghiệp vụ Thu hồi và Xử lý Nợ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2024

Technology Solution Tester (Card)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/05/2024

Chuyên gia/CVCC phân tích giải pháp và kiểm thử corebank (BA)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Automation Tester
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên gia Quản lý Sản phẩm Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2024

Cộng tác viên Quản lý Tài sản
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính nhân sự (phụ trách mảng BHXH,BHYT,BHTN)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 05/05/2024

Senior Project Manager (Dự án Core banking)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên gia/ CV cao cấp/ CV Chính/ Chuyên viên Xử lý nợ - Khu vực ĐBSCL
- Nơi làm việc: Cần Thơ, Kiên Giang
- Hạn nộp: 03/05/2024

Chuyên gia/CVCC phát triển và vận hành giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm (Java Developer)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/05/2024

Chuyên gia/CVCC mô hình rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên gia/CVCC phân tích giải pháp và kiểm thử corebanking
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

CVCC vận hành giải pháp công nghệ tín dụng và quản lý rủi ro (Application Management)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm (BA)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên gia/CVCC phát triển và vận hành giải pháp công nghệ sản phẩm cho vay (Developer)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/05/2024

Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 01/05/2024

Chuyên gia Kiến trúc Sư Giải pháp CNTT/ Solution Architect
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/04/2024

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Giải pháp và Kiểm thử
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 27/04/2024

Giám đốc Quan hệ đối tác Bất động sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 27/04/2024

Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quản lý Dự án và hệ thống
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Quản lý tài sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/04/2024

Java Dev
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên Gia Quản lý rủi ro thị trường
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Vùng Ngân hàng bán lẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/04/2024

Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh- VIB AMC
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

UI/ UX Designer
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 21/04/2024

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ đối tác Bất động sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 21/04/2024

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ đối tác Bất động sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 21/04/2024

CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh và chất lượng bán hàng Bảo hiểm - Đầu tư
- Nơi làm việc: Hải Dương, Hải Phòng
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Xử lý nợ Vùng - HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 19/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích Tài chính
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Head of Technology Strategy and Architecture
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/05/2024

Head of Enterprise Data Integration
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/05/2024

Head of Corporate Technology Solution
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/05/2024

Head of Data & Analytics Solutions
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/05/2024

Giám đốc Sáng tạo
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Cao cấp Quản lý kinh doanh và chất lượng bán hàng Bảo hiểm - Đầu tư
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh
- Hạn nộp: 17/04/2024

Quản lý Khách hàng cá nhân - Tây Ninh
- Nơi làm việc: Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý Khách hàng
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
- Hạn nộp: 11/04/2024

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Giải pháp Quản lý Dữ liệu và Báo cáo
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 11/04/2024

Giám đốc Phát triển và Vận hành Sản phẩm Bảo hiểm- Đầu tư
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 11/04/2024

Digital Labs Product Owner
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 11/04/2024

Giám đốc Trung tâm Kinh Doanh KHDN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Head of Digital Labs
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Phát triển kinh doanh Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên gia Kiểm soát rủi ro và Tuân thủ ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Phòng Xử lý Nợ Sản phẩm Ô tô
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Phòng Quan hệ Đối tác Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Quản lý nợ - Khu vực ĐBSCL
- Nơi làm việc: Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/04/2024

CVCC Sản phẩm Cấu trúc và Phái sinh
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Đánh giá An toàn Thông tin
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Vận hành Giải pháp Công nghệ Thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên - Thái Bình/ Thanh Hóa/ Nghệ An
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý kinh doanh và chất lượng bán hàng Bảo hiểm Đầu tư
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/06/2024

Quản lý Khách hàng (KHCN) - Thái Bình/ Thanh Hóa/ Nghệ An
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/06/2024

Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Củ Chi
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Thái Bình/ Thanh Hóa/ Nghệ An
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/06/2024

CVCC Quan hệ Đối tác Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Hà Nội (Chuyên viên)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Giám đốc Phòng Kinh doanh - Khu vực ĐBSCL
- Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên kinh doanh trực tuyến thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên gia Chính sách Tín dụng - Mảng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Cloud Automation Engineer
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Xử lý nợ Thu giữ Bất Động Sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng (ứng dụng nội bộ)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Ứng dụng nội bộ (Frontend, ReactJS,VueJs)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên Xử lý Nợ
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/04/2024

CVCC Tài chính Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

AWS Cloud Solutions Architect
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên cao cấp Giám sát an ninh an toàn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 20/04/2024

Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/12/2024

Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2024

Quản lý khách hàng (KHCN) - Khu vực Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/12/2024

Quản lý khách hàng (KHCN) - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích Dữ liệu Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/04/2024

Chuyên viên cao cấp Mô hình Dữ liệu Rủi ro và Triển khai Hệ thống
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trợ lý Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Cao cấp Quản lý khách hàng/Giám đốc Quản lý khách hàng - Khu vực ĐBSCL
- Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên - Khu vực ĐBSCL
- Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý kinh doanh và chất lượng bán hàng Bảo hiểm Đầu Tư - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại hối
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng - Khu vực HCM, ĐNB, Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên vận hành giải pháp công nghệ Tín dụng và Quản lý rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/04/2024

Lái xe con chuyên dùng chở tiền
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng - Củ Chi
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý Khách hàng ưu tiên - Củ Chi
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý khách hàng Doanh nghiệp - Nghệ An (yêu cầu tiếng Trung)
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 30/06/2024

Giám đốc Ngân hàng bán lẻ/ Giám đốc Chi nhánh - Khu vực Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên Gia Quản lý Rủi ro Gian lận
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Kiến trúc sư Giải pháp Công nghệ Thông tin (IT Architect)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên gia Quản lý Trải nghiệm Khách hàngThẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mô hình Rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng Corebanking T24 (Developer)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Giám đốc Phòng Xử lý nợ Vùng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc/CVCC/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Phòng Kinh Doanh
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý dự án (PM) - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Đối tác Thu hồi nợ - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/06/2024

Giao dịch viên/ Teller
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên gia/CVCC Ngăn ngừa Rủi ro Thẻ tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý Khách hàng cá nhân - Đông Nam Bộ
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý nợ - Mạng lưới Chi nhánh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên Đầu tư và Phát hành Giấy tờ có giá (Capital Market Dealer)
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ ngoại bảng - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2024

Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo Ngân hàng Số - Digital AI Specialist
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu - Data Science
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trợ lý Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Vinh
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 30/06/2024

Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý khách hàng Doanh nghiệp - Thanh Hóa
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên Giao dịch tín dụng - Bắc Ninh
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên hỗ trợ Phê duyệt Tín dụng MLCN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên gia Quản lý Trải nghiệm Khách hàng Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ tín chấp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên gia / Chuyên viên cao cấp Đào tạo nghiệp vụ Thu hồi và Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cao cấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Thẩm định Tài sản - VIB AMC
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Phòng Quản lý Danh mục Tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính Xử lý nợ Đặc thù
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Dịch vụ pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát Rủi ro - Mảng Tài sản Đảm bảo
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/04/2024

Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp/Giám đốc Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Vùng Nam Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên viên Xử lý nợ Bất động sản - Vùng Nam Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Chuyên Viên Chiến Lược Đãi Ngộ Nhân Sự/ Data Analyst
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng - Khu vực Trung Bộ
- Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 30/04/2024

Quản lý khách hàng (RM) - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2024

Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Thủ Quỹ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/04/2024

Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ tín dụng & SP Vay không có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Kinh doanh Trực tuyến Thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên chính Hỗ trợ sau Giao dịch nguồn vốn và ngoại hối
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/05/2024

Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên kế toán (Báo cáo Ngân hàng Nhà nước)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: