VIB Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 2. Chuyên viên cao cấp Phân tích giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 3. Branch Manager
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 03/09/2022
 4. Chuyên viên Cao cấp Thiết kế đồ họa
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 02/09/2022
 5. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - VIB Vinh
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Hạn nộp: 02/09/2022
 6. Trợ lý Khách hàng Doanh nghiệp - VIB Vinh
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Hạn nộp: 02/09/2022
 7. Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 8. Chuyên viên chính Tư vấn SP Huy động - Đầu tư - Bảo hiểm qua điện thoại (Nhắc phí)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 9. Giám đốc Phòng Kinh doanh trực tuyến Thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 10. Chuyên viên Quản lí Khách hàng Sản phẩm Thẻ/ RM Card (Vùng Đông Nam Bộ)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 01/09/2022
 11. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - (Kiên Giang, An Giang)
  - Nơi làm việc: An Giang, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 12. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 13. Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ tín dụng & SP Vay không có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 14. Digital Data Scientist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 27/08/2022
 15. Digital Data Analyst
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 27/08/2022
 16. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát Rủi ro Thẻ và Cho vay Tín chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 17. Chuyên viên Nghiệp vụ Bán (Quản lý Khai thác Tài sản)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 26/08/2022
 18. Cộng tác viên Xử lý nợ - HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 25/08/2022
 19. Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 25/08/2022
 20. Thực tập sinh Hỗ trợ kinh doanh Sản phẩm Thẻ và Vay không có TSBĐ
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 21/08/2022
 21. Digital Customer Engagement Professional
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 20/08/2022
 22. Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Branch Card (Đông Hà Nội)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 23. Giám đốc Phòng Quản lý Trải nghiệm Khách hàng Thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 18/08/2022
 24. Giám đốc Phòng Quản lý Danh mục Thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 17/08/2022
 25. Chuyên gia Chính sách và Quy trình Tín dụng - Sản phẩm Thế chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 26. Software Tester/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm thử
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 17/08/2022
 27. Giám đốc Giải pháp Gắn kết Người dùng Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 13/08/2022
 28. Digital Solution Developer
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 13/08/2022
 29. Chuyên viên bán Tài sản BĐS (Quản lý & Khai Thác Tài sản)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 12/08/2022
 30. Chuyên viên Kế toán (quản lý chi tiêu)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 11/08/2022
 31. Kiểm Toán Viên Cao Cấp - Kiểm Toán Khối Hỗ Trợ Hội Sở và Các Công Ty Con/công Ty Thành Viên
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 11/08/2022
 32. Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Tài Chính Đầu Tư (Hải Dương, Thái Nguyên)
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 20/08/2022
 33. Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại Cho vay Tín chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 10/08/2022
 34. Chuyên viên cao cấp Phân tích giải pháp quản lý dữ liệu & báo cáo
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 35. Digital Labs Tester
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 36. Giám đốc Phòng kinh doanh (Khu vực Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 37. Giám đốc Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 38. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 04/09/2022
 39. Chuyên Gia Mô hình Rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 40. Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư
  - Nơi làm việc: Bình Định, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 41. Chuyên Viên Chính Tài Chính Khối Nvnh
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 42. Chuyên viên cao cấp Giám sát An toàn thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 43. Chuyên gia Hạ tầng mạng, Trung tâm Dữ liệu và Máy chủ Wintel
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 44. Chuyên viên cao cấp Hậu cần
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2022
 45. Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 46. Business Analysis Specialist
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 47. Chuyên gia mô hình rủi ro tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 48. Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 49. Trưởng nhóm Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 50. Chuyên viên cao cấp hỗ trợ giải pháp công nghệ thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 51. Chuyên viên Giao dịch tín dụng - Long Xuyên, Châu Đốc
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Hạn nộp: 15/08/2022
 52. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 53. Thực tập sinh Hỗ trợ Thẩm định Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 54. Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp quản lý dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 55. Chuyên viên Thẩm định Tài sản - AMC
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 56. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 57. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 58. Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 59. CVCC Kinh doanh Tài chính - Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 60. Trưởng nhóm Xử lý nợ BĐS - Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 61. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp - HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 62. Chuyên viên Kinh doanh Tài Chính - Đầu tư (WPB) - Đông Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 63. Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 64. Chuyên gia Chính sách và Quy trình Tín dụng - Thẻ Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 65. CVCC/CV Kiểm soát nội bộ_Trung tâm Quản lý nợ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 66. Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/12/2022
 67. Nhân viên Hỗ trợ Thẩm định Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 68. Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương mại
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 69. Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư (WSM) - Vùng Đông Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 70. Digital UI/UX Design
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 71. Digital Data Analyst
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 72. Thực tập sinh Hỗ trợ kinh doanh Sản phẩm Thẻ và Vay không có Tài sản bảo đảm
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 73. Chuyên viên tư vấn sản phẩm Bảo Hiểm - Đầu Tư (Đông Hà Nội)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 74. Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 75. Quản lý Khách hàng - RM (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 76. Fullstack Developer - Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 77. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Thiết kế Kiến trúc Giải pháp Công nghệ số (Digital Solution Architect)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2022
 78. Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 79. Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 80. Chuyên gia/CVCC Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 81. Digital Reporting Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: