VIB Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Trung tâm Quản lý nợ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 2. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Chuyên viên Quản lý Khách hàng (Khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu-Phú Mỹ)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
  - Hạn nộp: 02/09/2023
 3. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Chuyên viên Quản lý khách hàng (Khu vực Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
  - Hạn nộp: 02/09/2023
 4. Cộng tác viên Quan hệ Đối tác Thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 02/09/2023
 5. Nhân viên Hỗ trợ Thẩm định Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 6. Chuyên viên Quản lý Khách hàng - Khu vực Tây Ninh
  - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 7. Chuyên viên Quản lý Khách hàng - Khu vực Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 8. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô/ Bất động sản
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 9. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp cho vay có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 10. Chuyên viên Thu hồi nợ tín chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 11. Thủ quỹ - khu vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 12. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tài chính Khối KHDN - Ban Dịch vụ Tài chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 13. Giám đốc Trung tâm Kinh Doanh KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 14. Technology Solution Analysis Professional
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 15. Lending and Risk Technology Solution Operation Professional
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 16. Lending and Risk Technology Solution Development Professional
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 17. Chuyên viên cao cấp Phân tích giải pháp công nghệ thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 18. Giám đốc Quản lý Khách hàng Ưu tiên/ Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 19. Giám đốc Tư vẩn Sản phẩm Bảo hiểm Đầu tư/ Chuyên viên Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 20. Chuyên viên Thẩm định Tài sản - Khu vực Đồng Nai, Long Khánh, Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng...
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 21. Giám đốc Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 22. Chuyên viên Cung cấp Tài khoản
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 23. Giám đốc Phòng Phát triển Sản phẩm cho vay có TSĐB
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 24. Chuyên viên Quản lý Khách hàng cá nhân - Khu vực ĐBSCL (Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Sa Đéc, Châu Đốc, Tiền Giang, Long Xuyên, Cà Mau )
  - Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 26/08/2023
 25. Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 26. Giám đốc Phòng Thu hồi nợ trực tiếp có TSBĐ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 24/08/2023
 27. Kiểm soát viên - Khu vực(Biên Hòa - Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 28. Giám đốc phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 23/08/2023
 29. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 30. Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Khu vực (Biên Hòa - Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 31. Cộng tác viên Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 32. Giám đốc Thu hồi nợ trực tiếp & Xử lý nợ Vùng Đông Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 33. Chuyên gia Phân tích và Quản trị Dữ liệu Bảo hiểm - Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 19/08/2023
 34. Kiểm soát viên Khu vực Long Khánh Đồng Nai- Phú Mỹ Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 35. Teller/ Giao dịch viên Khu vực Phú Mỹ, Vũng Tàu, Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 36. Chuyên gia/CVCC Trải nghiệm Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 37. Lập trình viên/ Golang Developer
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 17/08/2023
 38. CVCC Vận hành Sản phẩm Huy động và Ngân hàng Giao dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 39. Giám đốc phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 40. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ - Khu vực Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 41. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ ngoại bảng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 42. Giám Đốc Ngân hàng Bán lẻ - Khu vực Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 13/08/2023
 43. Lập trình viên/ Senior Developer (Java, .Net)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 13/08/2023
 44. Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 45. Quản lý Khách hàng Vùng Đông Nam Bộ (Vũng Tàu, Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
  - Hạn nộp: 12/08/2023
 46. Chuyên viên Thẩm định Tài sản - VIB AMC
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 47. Chuyên viên cao cấp Quản lý danh mục tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 48. Chuyên viên Cao cấp Tối Ưu hóa Vận hành chi nhánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 11/08/2023
 49. Chuyên gia Sản phẩm Tín dụng KHDN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 50. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ/ Senior BA IT
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 10/08/2023
 51. CVCC Quan hệ Đối tác Thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 09/08/2023
 52. Chuyên Gia Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm- Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 09/08/2023
 53. Chuyên viên Cao cấp Phát triển Ứng dụng Công nghệ số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 09/08/2023
 54. Chuyên viên cao cấp giám sát an ninh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 07/08/2023
 55. Chuyên gia Hỗ trợ quản lý kinh doanh KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 56. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm (BA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 57. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ tín dụng & quản lý rủi ro (BA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 58. Java, Dot Net Developer (Dự án Core bank)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 59. Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm - Đầu tư - Vùng Đông Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 04/08/2023
 60. Giám đốc giải pháp Công nghệ Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 04/08/2023
 61. Chuyên viên cao cấp tư vấn Sản phẩm Tài chính - Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 62. Chuyên viên Giao dịch tín dụng - khu vực Thanh Hóa
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 63. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Basel - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 64. Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm- Đầu tư - Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
  - Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 65. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
  - Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 66. Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm- Đầu tư - Vùng Trung Bộ
  - Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 67. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Vùng Trung Bộ
  - Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 68. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro KHCN - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 69. Chuyên gia Ngân hàng số Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 70. Giám đốc Phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 71. Chuyên viên Xử lý nợ Đặc thù
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 72. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát Nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 73. Chuyên viên cao cấp phát triển giải pháp công nghệ quy trình tín dụng (.Net Developer)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 74. Product Owner
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 75. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 76. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 77. Chuyên viên Tài chính Khối Nguồn vốn Ngoại hối
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 78. Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 79. Chuyên gia/CVCC dịch vụ pháp lý về nguồn vốn & giao dịch ngân hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 80. Chuyên viên Thu hồi nợ Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 81. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Dịch vụ pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 82. Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm (Developer)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 83. Trưởng nhóm Xử lý nợ Tố tụng Bất Động Sản - Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 84. Chuyên gia Kiểm soát rủi ro và Tuân thủ Công nghệ số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 85. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát Rủi ro Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 86. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát Rủi ro - Mảng Tài sản Đảm bảo
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 87. CVCC Tài chính Khối NHBL
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 88. Chuyên viên cao cấp Đào tạo và Phát triển (Elearning)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 89. Chuyên viên chính Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 90. Giao dịch viên/Giao dịch viên chính - khu vực Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 91. Chuyên gia/CVCC Quản trị rủi ro AML ( phụ trách mảng KYC/E-KYC)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 92. Giám đốc phòng Xử lý nợ Đặc Thù & Kiểm soát nội bộ miền Nam
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 93. Giám đốc Phòng Thu hồi nợ Qua điện thoại
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 94. Trưởng nhóm Xử lý nợ (Đồng Nai - Bình Dương)
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 95. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp - HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 96. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - khu vực Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
  - Hạn nộp: 04/08/2023
 97. Chuyên viên Báo cáo và Phân tích
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 98. Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 99. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 100. Chuyên gia/CVCC Thiết kế đồ họa
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 101. Chuyên gia/CVCC Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 102. Quản lý khách hàng (Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình)
  - Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 103. CVCC phát triển ứng dụng nội bộ (.Net Developer)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 104. AML Risk Data Scientist
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 105. Cộng tác viên/Thực tập sinh Hỗ trợ Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 106. Trưởng nhóm Xử lý nợ - Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 107. Trưởng nhóm Thu hồi nợ trực tiếp - HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 108. Giám đốc Phòng Tố tụng Bất động sản.
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 109. Chuyên gia Chính sách Tài sản bảo đảm - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 110. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ - Vùng Nam HN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 111. Chuyên gia Chính sách Tài sản bảo đảm - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 112. Chuyên gia Chính sách và Quy trình Tín dụng - Sản phẩm Thế chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 113. Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 114. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mô hình Rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 115. Giám đốc Phòng Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 116. Quản lý khách hàng (Vùng Đông Bắc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 117. Chuyên viên bán Tài sản Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 118. Chuyên viên Mua bán và Khai thác tài sản
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 119. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (khu vực Quảng Ninh)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 120. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 121. Digital Solution Architect
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 07/08/2023
 122. FX Retail Dealer
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 123. Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 124. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 125. Chuyên viên Xử lý nợ Bất động sản
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 126. Chuyên viên Xử lý Nợ - Khu vực Kiên Giang - Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 127. CVCC Hỗ trợ kinh doanh KHDN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 128. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản - Đông Nam Bộ
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 129. Chuyên viên cao cấp Lập trình Ứng dụng Di động (React Native Dev)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 16/08/2023
 130. Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 131. Trợ lý Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 132. AWS Cloud Operations Engineer
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 133. Quản lý khách hàng Ưu tiên
  - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 134. Quản lý Khách hàng Ưu tiên
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 135. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng
  - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 136. Chuyên viên Thu hồi Nợ qua điện thoại
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 137. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 138. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất Động Sản
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 139. Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 140. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Khu vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 141. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng - Khu vực Trung Bộ
  - Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 142. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Vinh
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 143. Quản lý khách hàng (RM) - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 144. Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 145. Thủ Quỹ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 146. Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: