VIB Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên cao cấp Mô hình Dữ liệu Rủi ro và Triển khai Hệ thống
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia Mô hình Rủi ro Tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Dịch vụ pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 18/02/2024

Giao dịch viên - Khu vực ĐBSCL
- Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang
- Hạn nộp: 17/02/2024

Trợ lý Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng - Khu vực ĐBSCL
- Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
- Hạn nộp: 16/02/2024

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên - Khu vực ĐBSCL
- Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
- Hạn nộp: 16/02/2024

[Source] Chuyên viên Xử lý nợ Thu giữ Bất Động Sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 16/02/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý kinh doanh và chất lượng bán hàng Bảo hiểm Đầu Tư - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2024

Trưởng quỹ/ Thủ quỹ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 16/02/2024

Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay Tín chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 14/02/2024

Trưởng nhóm Xử lý nợ Thu giữ Bất Động Sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 14/02/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại hối
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Quản lý Kinh doanh và Chất lượng Bán hàng Bảo hiểm- Đầu tư
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 11/02/2024

Trưởng nhóm Xử lí nợ Vùng
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
- Hạn nộp: 11/02/2024

Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng - Khu vực Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: 09/02/2024

Chuyên Gia Kiểm Toán Nội Bộ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Giám đốc Marketing Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giám đốc Thúc đẩy Kinh doanh Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

BA IT
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 04/02/2024

Digital Graphic Designer
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 04/02/2024

Chuyên viên vận hành giải pháp công nghệ Tín dụng và Quản lý rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/02/2024

Chuyên viên Thẩm định Tài sản - Khu vực Nha Trang
- Nơi làm việc: Khánh Hòa
- Hạn nộp: 03/02/2024

Solution Architect/Chuyên viên cao cấp Thiết kế Kiến trúc Giải pháp Công nghệ số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 03/02/2024

Trưởng nhóm Xử lý nợ ngoại bảng - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Lái xe con chuyên dùng chở tiền
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 27/01/2024

Giám đốc Phòng Quản lý Khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/01/2024

Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Vùng Ngân hàng bán lẻ
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
- Hạn nộp: 26/01/2024

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quản lý Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên cao cấp Văn thư và lễ tân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/01/2024

Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng - Củ Chi
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý Khách hàng ưu tiên - Củ Chi
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư - Củ Chi
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc Phòng Quản lý Khách hàng ưu tiên - Củ Chi
- Nơi làm việc:
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ- Hải Phòng/Hải Dương
- Nơi làm việc: Hải Dương, Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/03/2024

Quản Lý Khách Hàng- Hải Phòng/Hải Dương
- Nơi làm việc: Hải Dương, Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/03/2024

Giao dịch viên- Hải Phòng/Hải Dương
- Nơi làm việc: Hải Dương, Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên Gia Dịch vụ Pháp lý về Nguồn vốn và Giao dịch Ngân hàng - Khu vực HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Kiểm Soát Viên
- Nơi làm việc: Tây Ninh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia Phát triển Giải pháp Khách hàng kinh doanh - Khối NHBL
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Vùng Ngân hàng bán lẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi Ngân hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2024

Quản lý khách hàng Doanh nghiệp - Nghệ An (yêu cầu tiếng Trung)
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giám đốc Chi nhánh/Giám đốc Ngân hàng bán lẻ- Khu vực Hải Dương
- Nơi làm việc: Hải Dương
- Hạn nộp: 31/03/2024

Giám đốc Ngân hàng bán lẻ/ Giám đốc Chi nhánh - Khu vực Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 30/06/2024

Quản lý Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phân tích Giải pháp Ứng dụng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) - Thái Bình
- Nơi làm việc: Thái Bình
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp Thẩm định Sản phẩm Cho vay có Tài sản bảo đảm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Cung ứng (mảng thi công xây dựng, nội thất)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Trưởng nhóm Xử lý nợ đặc thù
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên gia Quản lý Danh mục Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Cộng tác viên Hỗ trợ Giao dịch tín dụng - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Xử lý Nợ Vùng Đông Nam Bộ
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Kiến trúc sư Giải pháp Công nghệ Thông tin (IT Architect)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mô hình Rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Quản lý khách hàng/Quản lý khách hàng cao cấp doanh nghiệp - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng Corebanking T24 (Developer)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ Vùng - Khu vực Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giám đốc Phòng Xử lý nợ Vùng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Hỗ trợ Quản lý Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giám đốc/CVCC/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển Giải pháp Công nghệ quy trình Tín dụng (.NET, Java Developer)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Xử lý nợ - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giám đốc Phòng Kinh Doanh - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 29/02/2024

Quản lý dự án (PM) - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Đối tác Thu hồi nợ - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Quản lý nợ (khu vực Cầu Giấy, Ba Đình)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2024

Chuyên gia/CVCC Quan hệ Đối tác Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giao dịch viên/ Teller
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Quản lý Nợ - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai
- Hạn nộp: 29/02/2024

Bình Dương - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 29/02/2024

Quản lý Khách hàng cá nhân - Đông Nam Bộ
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 29/02/2024

CVCC Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu Tư
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 29/02/2024

CVCC Quản lý Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Thu hồi Nợ qua điện thoại Cho vay Tín chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý nợ - Mạng lưới Chi nhánh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ - Khu vực Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay Tín chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

Luật sư nội bộ - Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/02/2024

Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp Doanh nghiệp - Thanh Hóa
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc Phòng Thẩm định Tài Sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Giao dịch tín dụng
- Nơi làm việc: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia Quản lý Trải nghiệm Khách hàng Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giám đốc Trung tâm Kinh doanh KHDN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Xử lý Nợ Bất động sản - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia / Chuyên viên cao cấp Đào tạo nghiệp vụ Thu hồi và Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tài chính Khối KHDN - Ban Dịch vụ Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên kinh doanh trực tuyến thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cao cấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2024

Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên Thẩm định Tài sản - VIB AMC
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính Xử lý nợ Đặc thù
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên gia Phát triển Sản phảm cho Vay Bất động Sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Dịch vụ pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc phòng Xử lý nợ Đặc Thù & Kiểm soát nội bộ miền Nam
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Báo cáo và Phân tích
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia/CVCC Thiết kế đồ họa
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giám đốc Chi nhánh/Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Khu vực Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/03/2024

Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Kiểm toán Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quản lý khách hàng (RM) - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2024

Thủ Quỹ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên - Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Nguyên
- Hạn nộp: 31/01/2024

Cộng tác viên hỗ trợ dịch vụ nhân sự (Fulltime)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Nguyên
- Hạn nộp: 31/01/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: