Personal Banker – VIB

Personal Banker

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật.

– Tư vấn và bán các sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ cho khách hàng;
– Thực hiện cho vay cầm cố chứng từ có giá;
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;
– Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;
– Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

YÊU CẦU:

– Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;
– Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp), 3-4 năm (Chuyên viên chính), 1-2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và bảo hiểm.
– Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng và các quy trình, chính sách liên quan;
– Tư cách đạo đức tốt và liêm chính;
– Hình thức ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề;
– Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

HỒ SƠ:

Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân Hàng Quốc Tế (VIB)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: