Quản lý khách hàng

vib-logoNgân hàng Quốc Tế

VIB BANK

www.vib.com.vn

Tuyển dụng Tháng 06/2016 & 07/2016

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng VIB

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

NƠI LÀM VIỆC:  Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Lắk, TPHCM, Lâm Đồng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Tài chính
– Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu KPIs ngân hàng giao nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho cá nhân và đơn vị
– Thực hiện các chỉ tiêu KPIs tài chính khác được giao hàng năm
– Thực hiện thu hút và đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm của VIB.

Triền khai công việc
– Tham gia các cuộc họp SSM, thiết lập kế hoạch phát triển kinh doanh cá nhân
– Thẩm định và lập tờ trình hoàn thiện hồ sơ tín dụng, trình kí các cấp liên quan & theo dõi quá trình giải ngân
– Chăm sóc và khai thác nhu cầu khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới
– Thực hiện bán chéo các sản phẩm của ngân hàng
– Quản lý và theo dõi kỳ hạn trả nợ của khách hàng, đảm bảo thực hiện nhắc nợ đối với các khách hàng trong hạn. Đôn đốc Thu hồi Nợ đối với các khách hàng đến hạn
– Phối hợp thu hồi nợ hỗ trợ công tác thu hồi các khoản Nợ quá hạn nếu có
– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.
– Giám sát khách hàng tín dụng sau khi đã giải ngân, nhắc nhở khách hàng trả nợ

Tuân thủ/Kiểm soát rủi ro
– Đảm bảo tuân thủ các chính sách quy trình nghiệp vụ, quy định của VIB và pháp luật
– Đảm bảo chất lượng và mức độ đầy đủ hoàn chỉnh của hồ sơ tín dụng
– Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các hồ sơ tín dụng do mình phát vay
– Thực hiện tuân thủ 5 giá trị cốt lõi của VIB
– Quản lý thu hồi nợ quá hạn và nhắc nhở khách hàng trả nợ một cách hiệu quả

Dịch vụ khách hàng
– Đảm bảo chuẩn mực dịch vụ khách hàng, phù hợp với các tiêu chuẩn và chất lượng của VIB.
– Xây dựng quan hệ với các phòng ban VIB khác
– Xây dựng quan hệ với đơn vị kinh doanh để phát triển mạng lưới, thúc đẩy giới thiệu khách hàng nội bộ giữa các ĐVKD

Quản lý nhân sự
– Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng

YÊU CẦU:
Phẩm chất năng lực và kinh nghiệm
– Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính
– Có khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới
– Có ít nhất trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định cho vay và phát triên khách hàng

Hiểu biết và kĩ năng
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt
– Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương
– Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 15/07/2016
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN tại: careers.vib.com.vn