Ngân hàng Việt Á Đà Nẵng Tuyển dụng

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
VIETABANK Đà Nẵng

www.vietabank.com.vn
33 Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Việt Á Chi nhánh Đà Nẵng Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 12/06/2019
Ngân hàng Việt Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên quan hệ khách hàng Cá Nhân
↺ 12/06/2019
Ngân hàng Việt Á - Toàn Hệ Thống
☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
↺ 07/05/2019
Ngân hàng Việt Á - TOÀN HỆ THỐNG!
☆ Kiểm Soát Viên
↺ 10/03/2019
Ngân hàng Việt Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
↺ 10/03/2019
Ngân hàng Việt Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Công tác viên Quan hệ Khách hàng Cá Nhân
↺ 18/02/2016
Ngân hàng Việt Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Đà Nẵng