VIETBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng VietBank Tuyển dụng:

VIETBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trưởng Bộ Phận Hành Chính Quản Trị - Trung Tâm Dịch Vụ Nội Bộ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 2. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - Phòng Kế Toán – Khối Tài chính
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 3. Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng - Phòng QLRRTD - Hội sở
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 4. Kiểm Ngân - Khu vực TP.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 5. Kiểm soát viên - Phòng Vận hành ngoại hối & Thị trường tài chính - Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 6. Phó Giám Đốc Trung tâm Dịch vụ nội bộ - Khối Hỗ trợ kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 7. Giao dịch viên - Khu vực TP HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 8. Trưởng bộ phận Kinh doanh - Khu vực TP.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 9. Kiểm soát viên Giao dịch - Khu vực TP.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 10. Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) - Khu vực TP.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 11. Kiểm soát viên Giao dịch - PGD Đức Hòa (Long An)
  - Nơi làm việc: Long An
 12. Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - PGD Đức Hòa (Long An)
  - Nơi làm việc: Long An
 13. Nhân viên - Văn phòng Ban Tổng Giám đốc
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 14. Giám đốc Hành chính quản trị - Phòng Hành chính quản trị - Trung tâm Dịch vụ nội bộ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 15. Giám đốc Phòng Quản lý tài sản - Trung tâm Dịch vụ nội bộ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại website tuyển dụng của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận