Vietcombank Bắc Ninh Tuyển dụng

0

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
VIETCOMBANK Bắc Ninh

www.vietcombank.com.vn
Ngã 6 phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh Tuyển dụng:


Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Bình luận

avatar
5000