Vietcombank Lạng Sơn Tuyển dụng

Vietcombank Lạng Sơn Tuyển dụng

vietcombank tuyen dung

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

VIETCOMBANK LẠNG SƠN

www.vietcombank.com.vn
Tầng 1 Trung tâm thương mại Phú Lộc, dự án Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Lạng Sơn tuyển dụng:


[display-posts tag=”lang-son” meta_key=”nha_tuyen_dung” meta_value=”Ngân hàng Vietcombank” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” wrapper=”div” wrapper_class=”display-posts-listing image-left”]


Việc làm tại Lạng Sơn

Chia sẻ: