Vietcombank Tuyển dụng Tháng 01/2023

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 01/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Nam Sài Gòn] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 2. [Bạc Liêu] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 3. [VP Công đoàn] Cán bộ chuyên trách Công đoàn của Ban Công tác cơ sở
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 4. [VP Công đoàn] Cán bộ chuyên trách Đoàn thanh niên
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 5. [VP Công đoàn] Cán bộ Chuyên trách Công đoàn Ban Kiểm tra
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 6. [Bắc Giang] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 7. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 8. [Thành Công] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 9. [Kỳ Đồng] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 10. [Phố Hiến] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hưng Yên, VN
 11. [TP. Hồ Chí Minh] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 12. [Hòa Bình] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 13. [Long An] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Long An, VN
 14. [Thanh Xuân] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 15. [Biên Hòa] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 16. [Thủ Đức] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 17. [Bình Dương] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 18. [Chương Dương] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 19. [Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 20. [Đông Sài Gòn] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 21. [Nhơn Trạch] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 22. [Tân Định] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 23. [Bắc Bình Dương] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 24. [Bạc Liêu] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 25. [Bạc Liêu] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 26. [Thủ Thiêm] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 27. [Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 28. [Thăng Long] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 29. [Hải Phòng] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 30. [Vĩnh Long] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long, VN
 31. [Đông Hà Nội] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 32. [Tân Sơn Nhất] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 33. [Kỳ Đồng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 34. [Bắc Bình Dương] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 35. [Bạc Liêu] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 36. [Quảng Nam] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Quảng Nam, VN
 37. [Kỳ Đồng] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 38. [Tây Ninh] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, VN
 39. [Lào Cai] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Lào Cai, VN
 40. [Lâm Đồng] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
 41. [Thanh Xuân] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 42. [TP. Hồ Chí Minh] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 43. [Bắc Giang] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 44. [Hải Phòng] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 45. [Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 46. [Hà Tĩnh] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, VN
 47. [Thủ Đức] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 48. [Tân Định] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 49. [Thăng Long] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 50. [Nam Hải Phòng] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 51. [Nha Trang] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN
 52. [Hải Phòng] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 53. [Nam Đồng Nai] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 54. [Lâm Đồng] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
 55. [Ninh Thuận] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp
  - Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN
 56. [Hùng Vương] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 57. [Đông Hà Nội] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 58. [Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Yên Bái, VN
 59. [Lào Cai] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Lào Cai, VN
 60. [Bạc Liêu] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 61. [Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 62. [Đông Hà Nội] NV ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 63. [Hòa Bình] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 64. [Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Hậu Giang, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: