Viettel Vĩnh Long Tuyển dụng

Tập Đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội
VIETTEL VĨNH LONG

Tuyendung.viettel.com.vn
71 Phạm Thái Bường, P.04, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tuyển dụng Tháng 06/2019

VIETTEL Chi nhánh Vĩnh Long Tuyển dụng:


☆ Nhân viên Giao dịch
↺ 11/01/2019
Viettel - Vĩnh Long
☆ Nhân viên Kinh doanh
↺ 11/01/2019
Viettel - Vĩnh Long
☆ Nhân viên Kế Toán
↺ 09/01/2019
Viettel - Vĩnh Long
☆ Kỹ sư Công nghệ Thông tin
↺ 20/09/2016
Viettel - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Nhân viên Kỹ thuật
↺ 29/08/2016
Viettel - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Kinh doanh
↺ 18/07/2016
Viettel - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Vĩnh Long