ViettelPost Vĩnh Long Tuyển dụng

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTELPOST VĨNH LONG

www.viettelpost.com.vn
Số 55E Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Viettel Post Chi nhánh Vĩnh Long Tuyển dụng:

ViettelPost Vĩnh Long Tuyển Nhân viên Kinh Doanh

Viettel Post
- Làm việc tại: Vĩnh Long

ViettelPost Vĩnh Long Tuyển Nhân viên Giao Dịch

Viettel Post
- Làm việc tại: Vĩnh Long

ViettelPost Vĩnh Long Tuyển Nhân viên Chuyển Phát nhanh

Viettel Post
- Làm việc tại: Vĩnh Long